Forstå din elregning

Hos NettoPower er det vigtigt at du forstår din elregning. Derfor har vi lavet denne side som en hjælp. 

Engrosmodellen er implementeret og vi er gået over til én regning. Det vil sige at vi står for at opkræve skatter, afgifter og transport samt den rene el. Meningen med det, er at det skal være nemmere for den enkelte. Herunder har vi samlet en liste med den terminologi, som bliver brugt til udspecificeringen på betalingsservice. På fakturaen, som bliver dannet hver d. 15 i måneden, er terminologien den samme blot uden "A conto". Vi gør opmærksom på, at din elregning betales a conto ud fra dit forventede forbrug. Det årlige forventet forbrug er ikke ligevægtig fordelt over året, da vi forventer du bruger mere om vinteren, end om sommeren. Derfor kan du opleve at vores afregning sker oftere hen over vinteren, men falder igen, når vi nærmer os sommeren.

Forventet årligt forbrug - Dit forventet årlige forbrug er baseret på dit gennemsnitsforbrug året før. Mener du at det er for højt eller lavt, så kontakt os endelig. Så vil vi anmode om at få dette sat ned (det er noget, som netselskabet bestemmer).

A conto forbrug (periode) - Vi regner med at du bruger x kWh i dette kvartal. Igen, så er det delvist baseret på dit årlige forbrug. 

For meget/lidt opkrævet i sidste periode - En korrektion, som sker på baggrund af at vi enten har trukket for lidt eller for meget i den seneste periode. 

A conto El (periode) - Det er, hvor meget vi regner med du kommer til at bruge i ren el. Du bliver afregnet efter en reel dagspris, men fordi vi afregner dig a conto så sætter vi et realistisk beløb, som vi regner med du rammer. 

A conto Transport Tariff (periode) - Dette er en fast tariff til Energinet og netselskabet for at bruge elnettet. 

A conto Transport Fast (periode) - Abonnement, servicegebyr eller, hvad det ellers er blevet kaldt gennem tiden. Dette er en pris, som du betaler til netselskabet for at have deres elmåler. 

A conto PSO Afgift (periode) - Støtte til produktion af vedvarende energi, støtte til drift af decentrale værker samt forskning i miljøvenlig energiproduktion.

A conto El-afgift (periode) - Dette er en fast statslig afgift. Det dækker dels el-distributionsafgiften, elafgiften og CO2-afgiften.

A conto pris total (periode) - Dette er den totale a conto-pris for perioden.

 

 

Slut med uoverskuelige regninger

Tilmeld dig nu eller kontakt os, hvis du har spørgsmål

Tilmeld dig nu     Kontakt os