NettoPower deltager i pilottest

Har du også hørt om det længe varslede Smart Grid og timeafregning, som medfører muligheden for billig strøm om natten?

Et hurtigt blik på de fremtidige muligheder, som timeafregning bringer: Billig opladning af elbiler om natten, økonomisk gevinst ved at spise aftensmad en time eller to tidligere, og mere luft i budgettet hvis man spiser morgenmad lidt tidligere. A-mennesker kan kortvarigt opnå en billigere elregning bare ved at at lidt ude af sync med resten af befolkningen!

Netselskaberne i Danmark er så småt ved at geare op til timeafregning på elektricitet. Det betyder at nogle mennesker snart (…jun. 2016…) får muligheden for at blive afregnet pr time for deres energiforbrug. Det betyder også, at man kommer til at kunne blive afregnet efter sit faktiske forbrug. Som det ser ud nu, bliver alle afregnet efter en profil kurve, som ikke nødvendigvis dækker over hvordan den enkeltes forbrug har artet sig.

På figuren ovenfor kan forskellen på timeafregning og profilafregning tydeligt ses. Den blå kurve er den som forbrugeren nu afregnes efter. Den grå og spidse kurve er lavet ud fra timedata fra et smartmeter – altså en fjernaflæst måler.

SEAS NVE er gået i gang med at udbygge infrastrukturen med fjernaflæste målere, som kan læse forbrugsdata på timebasis. Disse data bliver sendt ind centralt, hvor EnergiNet står for at koordinere indsatsen, sådan at dataene fra netselskaberne bliver transmitteret til NettoPower. NettoPowers systemer er klar (og har været det siden de blev bygget) til at modtage disse data. Vi kører dataene ind i vores systemer, og indtil videre kan vi konstatere at det fungerer upåklageligt.

NettoPower har valgt at deltage i pilottesten for at være helt sikker på, at scenariet beskrevet ovenfor kan bære timedataene igennem, så snart de bliver juridisk valide til afregning. Ved at gå forrest og teste alle systemer så meget som muligt, er vi sikre på at Danmarks elnet kan klare opgaven, samtidig med at vi selv kan udvikle ny funktionalitet, som kan komme alle til gode.

I skrivende stund modtager vi forbrugsdata på timebasis fra ca. 100 målepunkter i Danmark, men tallet stiger hele tiden. Hos NettoPower tror vi på at Danmark når en samlet mængde på 800.000 målepunkter med timedata til april 2016. Vi kommer samtidig tættere og tættere på den tid, hvor vi må begynde at bruge disse målinger til at afregne forbrugeren med, sådan at vores kunder rent faktisk kan opnå de fordele der følger med timeafregning.

Lovgivningen som gør det muligt at foretage timeafregning af kunder træder i kraft til April 2016, og til den tid modtager vi forhåbentlig timedata fra en stor andel af vores kunder.

Hvis du har spørgsmål til Smart Grid, timeafregning eller bare gerne vil sige hej, så kan du fange os på Facebook og Twitter det meste af tiden.

Nyhed / 24 februar 2015