Tilskud til gasregning

I Danmark har omkring 400.000 private husstande et gasfyr. Er du en af dem, og har du også i din aconto kvartalsafregning bemærket, at gasregningen er steget voldsomt? Det gør mange nervøse. Derfor søger de – ligesom du måske gør – om mulighederne for at få tilskud til gasregningen. En form for økonomisk støtte, som kan gøre varmeregningen lidt lettere at betale. 

I det her indlæg gennemgår vi, hvilke muligheder du har for at søge tilskud til din gasregning. 

Her vil vi allerede nu kort nævne, at mange begynder at spare på gassen, når de oplever, at gasregningen bliver svær at betale. Du skal dog være opmærksom på, hvis du er en af dem, at du må kigge længe efter at få refunderet den besparelse, du har opnået. 

Det betaler sig stadig, for den skal nok komme, hvis du hænger i. Sagen er bare den, at dit gasforbrug kun aflæses én gang årligt. Her vil du således få hjælp til varmeregningen ved at få refunderet det, som du har brugt mindre i forhold til det, som gasselskabet havde estimeret iht. din acontoregning.

 

Hvor kan jeg se min gasregning?

Før du går i gang med at søge tilskud til din gasregning, kunne det så ikke være rart at finde ud af, hvor meget din gasregning faktisk lyder på? I Danmark er der to parter involveret i at opkræve din gasregning – nemlig gasdistributionsselskabet Evida og dit gasselskab – eksempelvis nettopower. 

Begge parter opkræver deres retmæssige del af gasregningen. Du kan typisk se din gasregning og få hjælp til at forstå din gasregning på dit gasselskabs hjemmeside, når du er logget ind på din personlige kundekonto. Derudover kan du se den separate gasregning fra Evida på evida.dk.

 

Hvad er tilskud til gasregningen?

Tilskud til gasregningen er en håndsrækning til de mange danske husstande, der oplever at have behov for hjælp til gasregningen, fordi den er steget voldsomt i løbet af 2022. Der findes og kommer løbende nye muligheder for at få gasregningen kompenseret. 

I august 2022 fik omkring 420.00 danske husstande således udbetalt en varmecheck på 6.000 kr. – besluttet fra regeringens side. Dette tilskud til gasregningen var tiltænkt de mest økonomisk pressede husstande som et engangsbeløb, der skulle hjælpe dem igennem og gøre dem i stand til at betale varmeregningen trods stigningerne.

Derudover findes der tilskud til varmeregningen, som særligt er forbeholdt pensionister – nemlig det såkaldte varmetillæg. Varmetillægget til pensionister kan søges, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003. Kun én person pr. husstand kan modtage denne type hjælp til gasregningen. For at kunne få tillægget skal du desuden som enlig have varmeudgifter, der overstiger 5.600 kroner om året – mens beløbet er 8.400 kroner om året for samlevende. Disse tal er opdateret for 2023. Din tillægsprocent skal også være lig 0. 

Her kan du beregne, om du har mulighed for at få varmetillæg som tilskud til varmeregningen. 

 

Hvem kan få støtte til gasregningen?

Hvem, der kan få tilskud til gasregningen, afhænger igen af, hvilken type tilskud vi taler om. Når vi taler om varmechecken, som vi nævnte herunder, så krævede det, at din husstand levede op til en række fastsatte kriterier, der blandt andet omhandlede husstandens samlede indkomst og varmekilden i huset. 

Disse krav talte blandt andet, at den samlede indkomst på adressen maksimalt måtte være 650.000 kroner, og at varmekilden skulle være enten fjernvarme, naturgas eller elopvarmning. Varmechecken blev udbetalt til den ældste persons NemKonto i alle husstande, der opfyldte kravene. 

Hvem, der kan få tilskud til gasregningen i form af varmetillæg, fik vi afdækket i ovenstående afsnit. Det skal du søge via borger.dk. 

 

Udsat energiregning – som økonomiske støtte og hjælp til gasregningen

Krigen i Ukraine har haft stor betydning for naturgaspriserne. Det hænger sammen med, at Ruslands invasion af Ukraine medførte en stor underlevering af naturgas. Danmark fik nemlig en stor del af gasforbruget dækket via russiske gasledninger, der var forbundet med Europa. 

Da muligheden for at få leveret gas fra Ruslands gasledninger frafaldt mere eller mindre, steg priserne. Det skyldes, at der ikke er nok til at dække alle, når efterspørgslen på et produkt holder samme høje niveau, men udbuddet falder drastisk. Og dermed stiger gasprisen

Det er med stor sandsynlighed størstedelen af forklaringen på, at du ved sidste gasafregning stod og skulle betale et langt højere beløb, end du har været vant til. Det har også haft den betydning for mange, at de simpelthen ikke har kunnet betale deres varmeregning. 

Heldigvis er der kommet forskellige hjælpepakker fra regeringens side. Den umiddelbart sidste, som vi skal se på, er muligheden for at få udsættelse på sin energiregning. Regeringens såkaldte indefrysningsordning gælder fra 1. november 2022 for el- og gasregningen – samt fra 1. januar 2023 for fjernvarmeregninger. Indefrysningsordningen er en hjælp til gasregningen, som gør det muligt for dig at få udsat den del af din el- eller gasregning, som ligger over et fastsat ’prisloft’. 

Læs mere om de gældende prislofter her – samt hvordan du søger om indfrysningsordningen.

På den måde strækker dit afsatte varmebudget lidt længere, selvom du naturligvis skal tilbagebetale gælden over tid. Nærmere bestemt har du fire år til at betale den udsatte del af gasregningen igen. En lille ulempe, som bør nævnes, er dog, at du også skal betale en årlig rente på 2 % af det beløb, du skylder.

 

Kig dine varmevaner og gasvaner efter i sømmene

Hjælp, min gasregning er høj – hvad gør jeg? Dårlige varmevaner koster dig dyrt på gasregningen, når du har gasfyr. Det kan altså betale sig at se på din husstands varmeforbrug, og hvad det går til, når det kommer til at se på din gasregning.

Et enkeltstående beløb, som varmechecken var, luner nu og her, men på sigt får du endnu mere ud af at tillægge dig varmevaner, som er billigere og giver et kontinuerligt lavere gasforbrug.

Hvad kan du selv gøre for at spare på gasregningen? Jo, rådene er, at du starter med småjusteringer, for der skal sjældent ret meget til, før du oplever, at dine udgifter til varme falder, og du dermed selv har skabt et indirekte tilskud til gasregningen. 

Du kan for eksempel sænke temperaturen i dit hus til en konstant temperatur på 20 grader. Det giver en besparelse på 5-6 % af varmeregningen for hver ekstra grad. Altså skal I holde en stabil temperatur. Derudover skal I sørge for, at jeres gasfyr er vedligeholdt og ikke ’fejler noget’. Er du klar til en større investering, der har kæmpe indflydelse på din varmeregning? Så skal du måske overveje, om du skal have en varmepumpe, der kører på el, til dit hjem og dermed udskifte det gamle gasfyr. 

Som gaskunde hos nettopower oplever du, at alle vores processer er gjort så lette og simple som muligt til ære for os alle. Vi er derudover blandt Danmarks billigste gasselskaber, hvilket du naturligvis også kommer til at mærke på gasregningen. Meld dig ind som naturgaskunde hos nettopower i dag – her.

Vi glæder os til at tage varmt imod dig.