Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål omkring NettoPower, så har vi forhåbentligt svarene her.
Hvis ikke, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvad er værd at vide, inden jeg skifter elselskab?

Hvordan tilmelder jeg mig til billig el?

Du skal blot tilmelde dig på vores hjemmeside, og så ordner vi resten for dig, helt automatisk. Det er ret nemt.

Det eneste du skal gøre er at trykke på "Tilmeld dig her", udfylde felterne i tilmeldingsformularen og indtaste betalingskort-oplysninger - det tager kun 2 minutter! - Så klarer vi resten for dig, også kontakten til din gamle elleverandør. 

Du kan finde en guidet tur til at skifte elselskab her

Hvis der er tale om en indflytning så skal du huske selv at melde flytning på din gamle adresse. 

 

 

Efter at have skiftet elselskab til jer, giver I så min nuværende elleverandør besked?

Vi kontakter din nuværende elleverandør og klarer det hele for dig. Den eneste undtagelse er, hvis du i forbindelse med skiftet til os fraflytter din bolig. Så skal du huske at melde flytning hos din tidligere elleverandør. Du kan læse mere om at skifte elselskab her

Kan I levere billig el til der, hvor jeg bor?

Uanset hvor i landet man bor så har man muligheden for at vælge vores variabel el. Vi har lavet en mere uddybende artikel om emnet her 

Jeg har også et sommerhus som jeg gerne vil have på samme konto. Kan det lade sig gøre?

Du skal blot logge ind på vores selvbetjeningsside. Der kan du tilmelde en ekstra måler. Så klarer vi resten.

  1. Log in på selvbetjening
  2. Vælg "Mit abonnement" i menuen til venstre
  3. Tryk på knappen "tilføj el-måler" nederst på siden
  4. Følg tilmeldingen

Du bør herefter opdatere a conto-beløbet som trækkes hver måned, så det passer til nu 2 installationer.

  1. Vælg menuen "Mine betalinger"
  2. Tryk på knappen "Godkend nyt a conto-beløb" (vi har sat beløbet for dig)

Er det muligt at skifte elselskab, hvis man bor til leje?

Ja. Alle husstande med individuel elmåler kan skifte elselskab. Læs mere om, hvordan man skifter elselskab her

Er det udlejer eller lejer, der skal melde sig til billig el hos jer?

Både lejeren eller udlejeren kan foretage tilmeldingen.

Hvad koster det at skifte elselskab?

Det er meget enkelt at skifte elselskab, og det er ganske gratis. Vi har ingen gebyrer, bindinger eller abonnement. Ifølge brugerne på Trustpilot er vi også det elselskab i Danmark som er bedst til kundeservice. 

Kommer der ekstra udgifter til elmåler eller andet?

Nej. Det er gratis at skifte elleverandør, og din elmåler skal ikke udskiftes. Vi modtager automatisk dine aflæsninger fra netselskabet. 

Mit hus er elopvarmet - mister jeg rabatten på mit elforbrug, når jeg skifter til jer?

Hvis dit hus allerede er registreret som elopvarmet så skal du ikke gøre yderligere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er registreret som elopvarmet, så kan du kigge på din seneste regning, hvor dette vil fremgå. 

Er det jer der håndterer tilskud til elvarme?

Det er os, som din elleverandør, der håndterer tilskud til elvarme. Hvis det fremgår af din BBR-meddelelse, at du har elvarme som primære opvarmningskilde, og i forvejen ikke får reduktionen, kan du sende din BBR-meddelelse til nettopower@kundeservice.dk eller kontakte os på telefon 70 500 500 mandag fra klokken 16.00 til 20.00 og andre hverdage  fra klokken 10.00 til 14:00, så registrerer vi din ansøgning om reduktion, og reduktionen vil fremgå på din næste elregning. Hvis din reduktion ikke fremgår af BBR-meddelsen bedes du kontakte din kommune og bede dem ændre det. Når de har gjort det, så bedes du sende dokumentation for dette til os, hvorefter vi vil registre at du skal have tilskud. 

Tilbyder I grønne elprodukter?

Ja, det gør vi.

Du kan på tilmeldingssiden tilvælge at vi skal indkøbe strøm fra Danske vindmøller, svarende til dit forbrug.

På den måde er du med til at støtte den grønne omstilling da vi indkøber oprindelsescertifikater fra producenten af strømmen som ejer disse Danske vindmøller.

Priser og forbrug

Får jeg en fast elpris eller en variabel elpris hos NettoPower?

Hos NettoPower opererer vi kun med en variabel pris, da det er det billigste for dig - historisk set.

Når elprisen svinger, kan den variere med 14 kr. på en måned, så det er ikke sammenligneligt med eksempelvis et realkreditlån med variabel rente. Du kan komme ud igen hos os inden for tre uger.

Hvis du ønsker du at læse mere om fast pris, variabel pris og andre relevante begreber inden for elmarkedet, kan du med fordel besøge den offentlige forbrugerportal.

Hvordan er den elpris, jeg får af jer sat sammen?

Elregningen er delt op i den rene el og skatter, afgifter og transport. Den rene el - enhedsprisen er sammensat således:

Enhedspris = Elprisen på børsen (pr time) + profilomkostninger + handelsomkostninger + vores fortjeneste + moms.

Vores fortjeneste i 2015 lå på 2,5 øre/pr kWh. Af vores fortjeneste skal der så trækkes betalingsservice omkostninger, husleje, løn og så videre fra. 

Hvis man ganger enhedsprisen (pr time) med forbruget (pr time) kommer man frem til totalomkostningen. Dette foregår automatisk i vores system, og du kan følge udviklingen i forbrug og pris på selvbetjeningssiden.

Skatter, afgifter og transport er beregnet udfra et prisblad for de enkelte netselskaber. De forskellige prisblade kan findes på danskenergi.dk. Det takstblad du skal finde er navngivet efter navnet på dit netselskab. Her er det muligt at se, hvilke takster vi afregner skatter, afgifter og transport udfra. 

Jeg vil gerne kunne følge med i elforbruget som jeg gør i dag, selvom jeg skifter til jer. Hvad gør jeg der?

Det er det muligt at følge dit forbrug på selvbetjeningen. Vores selvbetjening er i øvrigt også udstyret med både grafisk visning og tabelvisning af dit elforbrug. Vi udvikler hele tiden på selvbetjeningen, så hvis der er en funktion som du ønsker så tøv endelig ikke med at kontakte os - så vil vi se om det kan lade sig gøre. 

Ryger jeg så over i et dyrere elprodukt efter nogen tid?

Vi opererer ikke med kortvarige el-introduktionstilbud. Hos os forbliver du i det samme prisvenlige elprodukt.

Mit elforbrug har ændret sig, hvordan undgår jeg efterregning ?

Hvis dit elforbrug har ændret sig bedes du kontakte os. Vi vil herefter opdatere dit forventet årsforbrug, som er det tal du afregnes efter. Hvis du er i tvivl om det har ændret sig, så kan du lave to aflæsninger med én måneds mellemrum og gang dette tal med 12, så har du et ca forventet årsforbrug. 

 

Det elforbrug jeg kan se på selvbetjeningen i dag svarer ikke til det elforbrug jeg selv har aflæst i dag ?

Det elforbrug du ser på vores selvbetjening er et estimeret elforbrug, baseret på sidste års elforbrug og svarer ikke præcist til dit reelle elforbrug.
 
Løbende afregning:
Den faktiske fakturering er altid baseret på tal omkring sidste års elforbrug, som vi modtager fra netselskabet. Dvs den løbende a conto afregning er baseret på estimeret elforbrug og ikke på det faktiske elforbrug.
 
Korrektionen:
Din aflæsningen foretages manuelt én gang om året, hvis du ikke har en fjernaflæst måler. Dvs. den eneste juridisk reelle aflæsning, vi har, er årsaflæsningen. Når vi så modtager den årlige aflæsning, kan vi lave den endelige afregning efter det reelle elforbrug, der har været, i form af en korrektion. Hvis du har en fjernaflæst måler modtager vi aflæsningen oftere, typisk på måned eller kvartalsniveau.

Hvad vil det sige at ”korrigere betalingen”?

Hvad vil det sige at ”korrigere betalingen”?
 
Det beløb, som NettoPower løbende fakturerer dig (a conto), bygger blandt andet på oplysninger om dit elforbrug sidste år. Dit faktiske elforbrug skal vi ifølge reglerne modtage fra dit netselskab kort tid efter aflæsningen er foretaget. Men desværre sker det i nogle tilfælde, at vi først modtager oplysningerne langt senere. Når vi har modtaget oplysningerne fra dit netselskab, korrigerer vi din betaling, så den svarer til forbrugstallene fra dit netselskab.
 
Hvad betyder det for mig?
 
a) Hvis dit faktiske elforbrug er lavere end forventet, får du penge tilbage.
 
b) Hvis dit faktiske elforbrug er højere end forventet, skal du betale for dette merforbrug.
 
Eventuelle korrigeringer vil fremgå af din næste faktura. Du kan også se eventuelle korrigeringer  under ”Mine betalinger” på nettopower.dk.
 
Hvem er ansvarlig for at måle mit elforbrug?
 
Det er dit netselskab, der er ansvarlige for at udregne dit årlige, forventede elforbrug. Hvis du mener, at tallet, som vi har modtaget, er ukorrekt, er det vigtigt, at du kontakter os. 
 
Vil der ske korrigeringer hvert år?
 
Korrigeringer kan ske løbende hele året. Det afhænger af, hvor ofte vi modtager aflæsningerne fra dit netselskab. Nogle gange modtager vi dem én gang i kvartalet, mens vi andre gange modtager dem én gang om året – det afhænger typisk af netselskabets it-system.
 
Men når de oplysninger, vi modtager fra netselskabet, stemmer overens med dit faktiske, årlige elforbrug, og du kun foretager små ændringer i dit elforbrug, vil korrigeringerne fremover være mindre.
 
 

Spørgsmål vedrørende betaling

Hvordan foregår afregningen?

Når du tilmelder dig hos NettoPower baseres dit månedlige (eller kvartalsvis) a conto-beløb på det forventede årsforbrug, du angav i forbindelse med tilmeldingen.  

Vi bruger dette tal, når vi skal oprette din konto og dit a conto-beløb, da vi først modtager data fra dit lokale netselskab lige inden, vi begynder at forsyne dig med el.

Den faktiske fakturering er altid baseret på tal omkring sidste års elforbrug, som vi modtager fra netselskabet. Vi modtager dette tal lige før, vi begynder at forsyne dig med energi.

Hvis det forventede årsforbrug, som du har angivet, er højere end det tal, vi har modtaget fra netselskabet, vil du kun blive opkrævet det lavere beløb baseret på netselskabets tal. Dette betyder, at vi færre gange trækker penge fra din NettoPower-konto, da den vil være i plus længere. 

Hvis det forventede årsforbrug, som du har angivet, er lavere end det tal, vi har modtaget fra netselskabet, vil du blive opkrævet det højere beløb baseret på netselskabets tal. Dette betyder, at vi oftere trækker penge fra din NettoPower-konto, da beløbet på denne vil blive brugt hurtigere.

Justering af afregningen: 

Vi kan ikke lide at sende efterregninger. Derfor er det vigtigt, at vi har opdaterede data omkring dit forventede årlige forbrug. Hvis du eksempelvis bygger til dit hus eller foretager andre store ændringer, der kan påvirke dit elforbrug, vil det være en god idé at kontakte os for at få justeret dit forventede årsforbrug. 

Hvis du har en fjernaflæst måler, vil justeringen blive foretaget automatisk, og du behøver derfor ikke at kontakte det lokale netselskab.

Den endelige afregning (korrektioner): 

Aflæsningen foretages typisk manuelt én gang om året, hvis ikke du har en fjernaflæst måler. Dvs. den eneste juridisk reelle aflæsning, vi har, er årsaflæsningen. Når vi så modtager den årlige aflæsning, kan vi lave den endelige afregning efter det reelle forbrug, der har været, i form af en korrektion.

Hvis du har en fjernaflæst måler vil den endelige aflæsning typisk blive foretaget automatisk på månedsbasis i stedet for manuelt på årsbasis.

 

Hvordan foregår betalingen i praksis?

Hos NettoPower kan du betale på flere måder. Hos os kan du nemlig betale  a-conto kvartalsvis gennem betalingsservice eller a-conto månedsvis med dit betalingskort. Hos NettoPower modtager vi Dankort, Visa/Dankort og VISA. 

Hvis du vælger at betale månedsvis er der et gebyrpå 19 kroner, hvor den kvartalvise betaling er uden gebyr. 

Vi forsøger at ramme optankningen med en måneds mellemrum med betalingskort og kvartalsvis med betalingsservice. På den måde skal du ikke gøre noget aktivt, vi klarer det for dig.

Vi bruger samme betalingsmåde som eksempelvis teleselskaberne Telmore og Bibob.

Hvilke betalingsmuligheder har jeg hos jer?

Man kan betale a-conto kvartalsvis med betalingsservice eller a-conto månedsvis med betalingskort. Vi modtager Dankort, Visa/Dankort og VISA. 

Der er 19 kr i gebyr på både betalingskort og månedlig betalingsservice, men kvartalvis betalingsservice er gebyrfrit.

Hvad med gebyrer, abonnement og binding?

Vi arbejder normalt ikke med gebyrer, bindinger eller abonnementer. Når det er sagt, så må vi desværre erkende at vi grundet de nye regler på elmarkedet er nødsaget til at indføre gebyrer på visse ting. Det er sådan, at vi afregner på vegne af netselskabet. Det betyder også, at der er nogle gebyrer, som vi ikke kan slippe for at afregne. Hvis man f.eks får lukket for strømmen og gerne vil have det åbnet - så sender netselskabet en ud for at gøre dette. Herefter sender de regningen videre til os og pålægger os at afregne dette gebyr. Derfor vil man i visse tilfælde se, at vi har gebyrer. 

Hvornår modtager jeg den første elregning fra jer?

Vi sender ikke elregningen på papir. Du kan altid tjekke din kontostand og dine elregninger på vores selvbetjeningsside - super nemt, hurtigt og ganske gratis. 

Får jeg to elregninger?

De nye regler på elmarkedet, også kaldet engrosmodellen er endelig trådt i kraft. Det betyder at vi nu kan tilbyde én regning, som kommer fra os. Der hører derfor fortiden til, at man får to regninger. 

Tager i højde for sæsonudsving i elforbruget ved jeres afregning ?

Du bliver afregnet efter et gennemsnitlig forbrugsmønster i dit geografiske netområde, kaldet en forbrugsprofil. Denne profil har indbygget sæsonudsving. Dette er standard måden at afregne efter i elbranchen. 
 
Dvs du betaler a conto med dit elforbrug fordelt over året og efterfølgende for hver aflæsning korrigeret så det passer til det reelle elforbrug der har været.
Korrektionen kommer når netselskabet har fået godkendt aflæsningen og sendt dem til os. 
 
Aflæsningen foretages typisk manuelt én gang om året, hvis ikke du har en fjernaflæst måler. Dvs. den eneste juridisk reelle aflæsning, vi har, er årsaflæsningen. Når vi så modtager den årlige aflæsning, kan vi lave den endelige afregning efter det reelle elforbrug, der har været, i form af en korrektion.
 
Hvis du har en fjernaflæst måler vil den endelige aflæsning typisk blive foretaget automatisk på månedsbasis i stedet for manuelt på årsbasis.
 

Hvorfor er udregningen af a conto beløbet baseret på en anden elpris ?

Den enhedspris vi bruger til at udregne a conto beløbet er et gennemsnit over hele året, dette er for at tage højde for sæsonudsvingene så optankningsforløbet bliver jævnt hen over året.
 
Du bliver stadig afregnet efter den aktuelle time elpris. A conto beløbets størrelse siger kun noget om hvor ofte vi tanker op på din konto. 
 
Du kan på vores selvbetjeningside se på dagsniveau hvad du betaler.

Jeg har fået adgang til time-for-time data på min elmåler igennem mit lokale netselskab. Dermed må den fjernaflæste læser, som blev installeret for nogen måneder siden, nu være aktiv. Kan I overgå til at afregne automatisk efter den fjernaflæste måler?

Der er stor forskel på forbrugsdata og juridiske korrekte afregningsdata. Det du har adgang til via netselskabet, er til dine forbrugsdata.
 
Afregningsdata kommer stadig kun til os 1-4 gange årligt iflg datahubben som er branchens fælles register hvor din måler er registreret. Vi forventer at de fleste netselskaber vil ændre fra årsflæsning til kvartalsaflæsning, så vi bliver kan blive mere præcise i afregningen.
 
 
Vi har fået at vide fra Energinet.dk, at vi kan forvente at få adgang til dine forbrugsdata foråret 2015. Dette betyder så at vi kan lave en masse gode ting til dig mht forbrugsvisning etc.

Spørgsmål omkring til- og fraflytning

Hvem skal jeg melde flytning til?

Du skal melde flytning til os som elleverandør, både ved til- og fraflytning. Tilflytning skal meldes tidligst 2 måneder før, og seneste 14 dage efter indflytning. Fraflytningen skal meldes senest 4 hverdage inden. Vi har lavet en vejledning til fraflytning, som kan findes her

HUSK også at melde fraflytning hos din tidligere leverandør hvis du flytter fra en bolig.

 

Flytning meldes således på selvbetjeningssiden :

Tilflytning:

  1. Find siden 'Mit Abonnement' i menuen til venstre og vælg 'Tilføj el-måler' under 'Andre funktioner' nederst på siden.
  2. Tilmeldingssiden udfyldes nu med den nye adresse. Husk at vælge indflytning og indtaste indflytningsdato.

Fraflytning:

  1. Under den gamle installation på siden 'Mit Abonnement' vælges 'Registrer fraflytning'.
  2. I boksen som nu vises angives fraflytningsdato, samt 'Registrér fraflytning!'.

Hvis dit forventede årsforbrug på den nye adresse er væsentligt forskelligt fra den gamle adresse, bør du gå ind under 'Mine Betalinger' og rette a conto-beløbet, så det passer til det nye forbrug.

Ved skifte til NettoPower som elleverandør i forbindelse med flytning, skal du blot angive indflytningsdato på den almindelige tilmeldingsside.

Bemærk at nogle netselskaber opkræver et gebyr i forbindelse med fraflytning, fordi de skal danne en slutopgørelse for din konto. Det er ikke en praksis vi kan rykke ved, men vi pålægger selvfølgelig ikke selv yderligere omkostning for dig i forbindelse med fraflytningen.

 

Jeg flytter til ny adresse på fredag, men I kan først levere efter 15 arbejdsdage. Betyder det at der ikke er strøm i min lejlighed indtil da?

Hvis du flytter til en ny adresse, så kan du under tilmeldingen sætte kryds i "Er lige eller flytter snart ind", hvorefter du kan vælge den givne dato. Så sørger vi for at du har strøm når du flytter ind. 

Jeg er allerede flyttet ind, hvad gør jeg?

Hvis du ikke har valgt ny elleverandør, kan vi skifte dig over til os med 14 dages tilbagevirkende kraft. Du tilmelder dig blot på vores hjemmeside og krydser af, at det er en flytning samt vælger indflytningsdatoen, så laver vi et hurtigt leverandørskifte. Vi har samlet en vejledning til tilflytning her

Praktiske forhold ved skiftet til NettoPower

Kan man bestille leverandørskift, som først skal ske om 3 måneder?

Ja. Du kan bestille et leverandørskift, som først skal ske om 3 måneder.

Hvis du ikke er bundet af en kontrakt og alligevel vil vente til om 3 måneder, skal du blot sætte startdato til om 3 måneder i feltet under tilmelding, så sørger vi for resten. Du kan sætte datoen lige så langt frem du vil, systemet kan klare helt op til 10 år frem i tid.

Du kan, nemt og hurtigt, tilmelde dig NettoPower her.

Jeg har lige tilmeldt mig som kunde hos NettoPower? Hos mit gamle elselskab kan jeg ikke se, at mit abonnement er opsagt? Hvordan kan det være?

Det tager 15 hverdage før din konto hos NettoPower er aktiveret. Det er først 4 hverdage inden vores leverance starter, at din tidligere elleverandør får besked om, at du er skiftet.

Du kan logge ind på selvbetjeningssiden hos os og se din startdato.

Hvordan undgår jeg dobbeltafregning ved leverandørskift?

På din seneste regning fra netselskabet kan du se, hvornår de opkræver dig til. Når du tilmelder sig hos os, kan du under punkt 3 selv vælge din start-dato. Hvis du ønsker kan du også blot tilmelde dig. Du kan også kontakte din elleverandør og fortælle dem at du skifter til os, og at du derfor ikke ønsker en regning til kommende periode. Skulle du allerede have fået regningen så kan du kontakte dem, og fortælle dem at de skal lave en slutafregning i stedet for. De fleste selskaber er meget hjælpsomme omkring dette, og hvis de ikke er så er det måske alligevel meget fint at du er ved at skifte væk. 

Mister jeg strømmen, når jeg skifter elselskab?

Nej. Dit lokale netselskab, som har pligten til at levere strømmen, er stadig det samme, og du vil ikke mærke nogen afbrydelse eller anden forskel. Skulle du miste strømmen kan det skyldes et nedbrud hos netselskabet eller en udfordring med din elregning. Hvis det er et nedbrud hos netselskabet og flere er omfattet af dette så skal du kontakte netselskabet. Hvis der er tale om en ubetalt regning, så bedes du kontakte os. Er du i tvivl om, hvorfor du ikke har noget strøm så kontakt os så kan vi finde ud af, hvor du skal henvende dig. 

Efter at jeg er skiftet til jer, og inden jeg er startet hos jer, har jeg modtaget opkrævning fra min tidligere elleverandør for perioden som går ind over startdato hos jer?

Det som sker er, at din tidligere elleverandør formentlig endnu ikke er klar over, at du er skiftet væk fra dem. Så du skal blot betale, og så vil din tidligere elleverandør lave en slutafregning til dig, så det kommer til at passe.

Hvordan afgør jeg, at elregningen fra min tidligere elleverandør er korrekt?

Det kan også være meget svært at afgøre. Vi har mange års erfaring så vi kan hurtigt se, om der er noget galt. Du gerne maile et scan eller et screenshot af regning til kundeservice@nettopower.dk. Så tager vi et kig på det hurtigst muligt, og vender tilbage til dig. 

 

Hvis jeg skifter elselskab til jer nu, hvornår træder det så i kraft?

Det tager omkring 3 uger, og så er du aktiv kunde hos NettoPower .Hvis du flytter ind i en ny ejendom, kan det gå endnu hurtigere. Under hele forløbet modtager du information om, hvor langt vi er med skiftet. Når vi har en præcis dato, så lader vi dig vide over email. Skulle du have spørgsmål i forbindelse med skiftet, så kan man altid kontakte vores kundeservice. Hvis der er tale om en indflytning så kan vi klare skiftet op til 14 dage tilbage i tiden. 

Hvad betyder bindingsperiode og opsigelsesvarsel?

I nogle aftaler er det indeholdt, at du fortsætter hos den samme elleverandør, når aftalen udløber - ofte med andre betingelser end den oprindelige aftale. Men du kan altid skifte aftale, når bindingsperioden udløber.

Bindingsperiode: Jf. Forbrugeraftaleloven kan forbrugere højst bindes af en aftale om løbende levering i 6-7 mdr. Du kan stadig indgå aftaler, som løber i længere tid, men forbrugeren kan opsige aftalen 5 måneder efter indgåelse. Nogle elleverandører kræver et gebyr på op til 500 kr. for at træde ud af aftalen før udløb af bindingsperioden, specielt på fastprisaftaler.

På vores tilmeldingsside kan du angive startdato som datoen, hvor din bindingsperiode udløber.

Opsigelsesvarsel: Periode fra man opsiger sin aftale med en leverandør til man er ude af kontrakten. Aftalen kan typisk opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned (løbende måned + 1 måned). Men opsigelsen af aftalen med din hidtidige leverandør ligger implicit i selve leverandørskiftet, selvom tidligere leverandør kan sige nej og henholde sig til loven.

De fleste leverandører har dog valgt at acceptere det kortere opsigelsesvarsel som følge af de nye markedsregler (se nedenfor).

Derfor kan vi i hovedparten af tilfældene klare hele skiftet for vores kunder.

Tiden det tager at skifte leverandør: Efter de nye markedsregler på det danske elmarked er det nu muligt at skifte leverandør efter 15 hverdage.

For gas gælder stadig de gamle markedsregler, løbende måned + 30 dage.

Jeg har virksomhed på min privat adresse, hvordan håndtere i det ?

Ved personligt ejet selskab og enkeltmandsvirksomhed tilmelder du dig som privat person på adressen.

Din revisor kan herefter lave et skøn over hvor stor en del af dit elforbrug der er til dit erhverv og fratrække det i dit regnskab.

 

Spørgsmål omhandlende aflæsning af elmåler

Jeg er lige blevet kunde hos jer, men skal min elmåler ikke aflæses?

Dit lokale netselskab har opgaven med at sørge for aflæsningen, enten via fjernaflæsning (hvis du har en fjenaflæst elmåler), ellers sender de et aflæsningskort til dig.

Jeg har bestilt NettoPower, men jeg ville spørge, hvordan det forholder sig med aflæsningen af el på startdatoen?

Proceduren for aflæsning på indflytningsdagen afhænger af det lokale netselskab. Hvis du har fået installeret en fjernaflæst elmåler fra dit netselskab, foregår aflæsningen automatisk. Hvis du ikke har en fjernaflæst elmåler fra dit netselskab, modtager du et aflæsningskort som du skal udfylde og sende retur til netselskabet.

Vi foreslår dog, at du altid aflæser din elmåler ved til- og fraflytning, og når du skifter elselskab.

Hvem aflæser min elmåler, og hvad sker der med aflæsningen?

Det er dit netselskab, som ejer din elmåler. Det betyder, at det er netselskabet som har ansvaret for at få aflæst din elmåler, enten via fjernaflæsning (hvis det er en ny elmåler) eller via et selvaflæsningskort sendt til dig med posten. Når netselskabet har aflæst din elmåler, har det pligt til at sende aflæsningen af forbruget videre til os som elleverandør.

Det vil med andre ord sige, at vi har de samme forbrugaflæsningsdata som netselskabet har til brug for afregning.

I skriver, at man kan følge det månedlige elforbrug. Hvordan skal det ske? Min elmåler er fra 1963 og kræver manuel aflæsning!

Du kan følge dit estimerede forbrug på selvbetjeningen, som er baseret på sidste års forbrug.

Jeg har et andet hus med en fjernaflæst måler. Hos mit lokale netselskab kan jeg følge mit elforbrug mv. Beholder jeg disse fordele, hvis jeg skifter til jer?

Ja. Man kan følge sit forbrug samt mange andre ting på selvbetjeningen. 

Hvad sker der, hvis jeg vælger at flytte elselskab væk fra NettoPower?

Hvis du vælger at flytte til et andet elselskab end NettoPower, vil der blive foretaget en aflæsning af din elmåler.

Hvis du har fået installeret en fjernaflæst elmåler fra dit netselskab, foregår aflæsningen automatisk. Hvis du ikke har en fjernaflæst elmåler fra dit netselskab, modtager du et aflæsningskort som du skal udfylde og sende retur til netselskabet. 

Herefter vil du modtage en slutopgørelse fra NettoPower, hvoraf det fremgår, om du skal have penge tilbage eller indbetale et beløb til os.

Når jeg bliver afregnet på timebasis betyder det så, at jeg med fordel kan lægge mit elforbrug om natten ?

Ja, når du bliver afregnet på timebasis. Vi har adgang til dine timedata, hvis du har en fjernaflæst elmåler. Men de er endnu ikke juridisk valide til afregning. Kun brugbare til at vise som forbrugsdata. VI glæder os rigtig meget til at det bliver muligt at afregne på timebasis - det såkaldte flexafregning i slutningen af 2017. 

 

 

Bliv kunde

Tilmeld dig nu eller kontakt os, hvis du har spørgsmål

Tilmeld dig nu     Kontakt os