Me-Mover

Me-Mover er en helt ny kategori inden for persontransport
og kan bruges af alle lige fra pendlere og turister til hyggemotionister og hardcore triatleter