Powercube

Powercube er designet af firmaet Allocacoc fra Holland. Ideen gør ikke alene op med pladsmangel,
men gør også op med kedelige stikdåser og rod i elektronikken