Ingen strøm

Oplever du strømafbrydelse? Bare rolig! Her på siden guider vi dig trygt igennem
strømafbrydelsen, så du kan blive godt kørende igen.

Hjem / Ingen strøm

Ingen strøm

Hvorfor er strømmen gået?

Er strømmen gået i din husstand? Det kan skyldes mange forskellige ting, og afhængig af den aktuelle årsag vil du skulle handle på en bestemt måde. Der er nemlig stor forskel på, hvad du konkret skal gøre, og hvem du skal kontakte i de enkelte tilfælde.

Noget af det allerførste, du bør få afklaret hurtigst muligt, er, hvor kilden til strømafbrydelsen ligger. Og det gælder, uanset om strømmen er gået i dele af huset, eller hvis strømmen er gået i hele hytten.

Overordnet set skelner man mellem, hvorvidt det udelukkende er din husstand, der ingen strøm har, eller om der er tale om flere husstande. Lad os kigge nærmere på de to muligheder, så du ved, hvordan du skal agere, og hvem du skal kontakte.

Du kan se aktuelle strømafbrydelser her.

Vent lige lidt …

Såfremt du pludselig oplever, at lyset eller strømmen er gået i dit hus eller din lejlighed, skal du først og fremmest huske ikke at gå i panik. Det værste, du kan gøre, er at stresse dig selv, da der som regel ikke er noget farligt ved situationen. Ikke desto mindre kan det være ubehageligt, og et strømsvigt kommer sjældent belejligt. Netop derfor bør du selvfølgelig tage det alvorligt og handle på det, så du kan få gang i og glæde af husstandens elektriske apparater igen.

Det første gode råd herfra lyder således: Har du pludselig ingen strøm, så slå lige kortvarigt koldt vand i blodet, og vent lidt. I rigtig mange tilfælde vil strømmen nemlig komme tilbage igen hurtigt, uden at du som sådan skal røre en finger. Men i andre tilfælde udebliver strømmen i længere tid, hvilket i så fald kræver handling fra dig eller dine naboer.

Hvis strømmen kun er gået hos dig

Når det så er sagt, skal du selvfølgelig ikke sidde i buldermørke og vente i evigheder på, at lyset kommer tilbage i pæren af sig selv. For når uheldet er ude, og strømmen er gået, skal der gøres noget aktivt for at komme tilbage på rette spor.

Det første, du bør gøre, er at bevæge dig ud på gaden og tjekke, om du er den eneste i nabolaget, der umiddelbart ingen strøm har. Hvis det er tilfældet, skyldes strømsvigtet typisk en af følgende årsager:

 • afbrydelse af din elmåler

 • et defekt apparat i husstanden, der har sprunget en sikring

 • en fejl i din elinstallation, der har fået din HFI-/HPFI-afbryder til at slå automatisk fra.

Ergo: Problemet er kun opstået i din husstand, og det er derfor selvsagt også kun dig, der er berørt og står med ansvaret for at udbedre det.

Nu begynder så det egentlige arbejde med at få identificeret årsagen til, at strømmen er gået. Det vil du formodentlig kunne finde ud af på din elmåler, hvor både sikringer og HFI-/HPFI-afbryder også er installeret – så start altid der.

Du bør være opmærksom på, at hvis fejlen lokaliseres til dit eget anlæg eller din stikledning, vil det resultere i egenbetaling. Det vil sige, at du selv hæfter for regningen, der følger med udbedring af fejlen. Hvis der ikke lader til at være noget forkert ved elmåleren, kunne det godt tyde på, at det ikke kun er din husstand alene, der ikke har strøm.

Bliv kunde, og få hurtigt strøm igen

Tilmeld dig nu, og få strømmen igen.

Oplever dine naboer også strømafbrydelse?

Men lad os bevæge os videre til den næste mulighed. For hvis du ingen strøm har, kan årsagen også være relateret til noget netteknisk. I det tilfælde, at alle eller en stor andel af boligerne i dit nabokvarter også er mørklagte, vil det højst sandsynligt betyde, at problemet skyldes en fejl på elnettet. Altså et mere omfattende strømsvigt, der gælder for hele det område, hvor du er bosat.

En anden god indikator på, at det er tilfældet, er, hvis der heller ikke er aktivitet i gadebelysningen. Når der opstår fejl på elnettet, vil dit netselskab typisk allerede have registreret fejlen eller være blevet informeret herom af Dansk Energi. Hvis det ikke er tilfældet, og hvis du oplever, at der går lang tid uden handling eller ændring af forholdene, bør du straks kontakte dit elselskab. De danske elselskaber er nemlig ikke lovmæssigt forpligtede til at indberette mindre driftsforstyrrelser.

Hvis din strøm er gået, kan det i visse tilfælde også være, fordi at selve driftsforstyrrelsen er planlagt. Her vil du og dine naboer i området typisk blive kontaktet og informeret om varigheden af strømafbrydelsen samt årsagen dertil.

Er du er i tvivl om, hvilket netselskab du skal kontakte? Dit netselskab er dem, der ejer din elmåler, og på vores selvbetjening kan du til hver en tid logge ind på ”Mit abonnement”, hvor du nederst på siden under ”Målerspecifikationer” finder kontaktinformationer på dit netselskab. Og hvis du vil være på den sikre side, kan du også altid kontakte vores kundeservice, der således hurtigt kan finde ud af, hvor du skal hen for at få den korrekte hjælp.

Sådan gør du, når strømmen er gået

Men hvad skal du så gøre helt konkret, når strømmen er gået derhjemme? Nedenfor gennemgår vi kort trin for trin, hvordan du mest effektivt får identificeret fejlen og ikke mindst udbedret den.

#1 Tjek elmåleren

Når du pludselig står uden strøm i husstanden, bør du altid starte med at kontrollere din elinstallation – nærmere betegnet din elmåler. Her skal du undersøge elmåleren for følgende to scenarier:

 1. Er der en lampe, der lyser konstant (typisk rødt)? Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din elleverandør.

 2. Er der en lampe, som blinker (typisk rødt)? I så fald betyder det, at din elmåler er blevet fjernafbrudt, og derfor kan du nu selv slå den til igen.

Hvis din elmåler ikke viser tegn på, at noget er forkert, bør du kontakte dit netselskab eller tage fat i din elleverandør.

#2 Undersøg, om du har et defekt apparat?

Årsagen til, at strømmen er gået, kan også være, at du har et eller flere defekte apparater i din husstand. Her får du et lille lynkursus i, hvordan du finder frem til det defekte apparat:

 1. Tjek om din HFI-/HPFI-afbryder er slået fra? Du finder den på din elmåler.

 2. Prøv at slukke samtlige gruppeafbrydere.

 3. Tilslut nu HFI-/HPFI-afbryderen igen, og tænd gruppeafbryderne en ad gangen.

 4. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, at det netop er denne gruppe, hvori fejlen er opstået.

 5. Sluk herefter for alle apparater i denne gruppe.

 6. Tilslut igen HFI-/HPFI-afbryderen og gruppeafbryderen, der indeholder det defekte apparat.

 7. Tænd apparaterne i gruppen en ad gangen. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, hvilket specifikt apparat der er defekt.

 8. Sluk for det defekte apparat.

 9. Slå HFI-/HPFI-afbryderen og alle gruppeafbrydere til igen.

 10. Voila! Nu skulle du meget gerne opleve, at der er strøm i din husstand igen.

Men hvad nu, hvis strømmen ikke kommer tilbage ved ovenstående procedure, eller hvis din HFI-/HPFI-afbryder bliver ved med at slå fra? I så fald er der ikke andet for end at kontakte din elinstallatør, der kan hjælpe dig med problemet.

#3 Udskift sprungne sikringer

En af klassikerne, når man oplever strømafbrydelse, er, at der er sprunget en sikring i husstanden – eller at den er slået fra. Denne fejl er ofte ret nem at udbedre, da du egentlig bare skal udskifte den sprungne sikring med en ny og derefter slå relæet til igen. Husk dog altid at slå gruppeafbryderen fra, inden du gør det! Hvis du oplever, at dine sikringer bliver ved med springe, skal du tage kontakt til din egen elinstallatør. Og apropos det med kontakt …

Hvem skal du kontakte – så du kan få strøm i kontakten?

Det er din elleverandør, der står for al kundekontakt, når strømmen er gået. Efter engrosmodellens indførsel betyder det, at hvis strømmen er gået, så skal man altså kontakte elleverandøren. Og det gælder vel at mærke også uden for de normale åbningstider. Hvis det er tilfældet, så vil der typisk være et telefonnummer, som du skal benytte uden for åbningstiden.

Hos nettopower er vores telefonnummer 70 50 05 00, og det kan du kontakte os på når som helst – også uden for åbningstiderne. Her vil vi altid have en linje åben, hvis du pludselig står og ingen strøm har.

Gode råd til forebyggelse af strømafbrydelse

Men hvordan kan du så undgå, at strømmen går? Faktum er, at du aldrig vil kunne helgardere dig mod strømafbrydelser. De vil opstå fra tid til anden og i forskellig grad. Ikke desto mindre er der nogle gode råd, du med fordel kan gøre brug af, hvis du gerne vil forebygge situationen og komme hurtigst og mest gnidningsfrit gennem processen:

 • Test din HFI-/HPFI-afbryder mindst én gang om året ved at trykke på prøveknappen. Det er oplagt at gøre, f.eks. når vi går fra sommertid til normaltid.

 • Ved større strømafbrydelser i længere tid (mere end seks timer) bør du holde dig opdateret i de medier, der informerer om og beskæftiger sig med det.

 • Hav altid stearinlys og tændstikker i huset som backup.

 • Hav altid ekstra sikringer liggende ved din eltavle – samt en lommelygte.

 • Husk opladede batterier til radioen, og tjek dem med jævne mellemrum.

 • Hvis et af dine apparater bliver beskadiget som følge af strømafbrydelsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Og måske vigtigst af alt: Hvis du er det mindste i tvivl, bør du altid kontakte din elleverandør, som kan hjælpe og vejlede dig.

Hos nettopower står vi altid til din rådighed og hjælper dig meget gerne, hvis strømmen er gået. Kontakt os, så vi hurtigt kan få lys og varme tilbage i din bolig.