Hvad koster 1 kWh i 2022?

Vil du planlægge budget?
Eller er du bare interesseret i hvad 1 kWh koster hos os i 2022, så læs med her.

Hjem / Hvad koster 1 kWh

Hvad består en kWh af?

Tabellen viser priskonkurrencen og -sammensætningen i markedet. Den øverste del af kWh-prisen repræsenterer den del, elselskaberne selv kan fastlægge. De fleste elleverandører arbejder med abonnementer samt prisstigninger på strømmen. Hos Nettopower betaler forbrugeren kun for den rå strøm, og der er ingen bindinger.

Tryk på felterne!

kr/kWh

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0

Konkurrencen
i markedet

Ens for alle
el-Leverandører

El-Leverandør

Netselskab

Staten

Rå strøm

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

nettopower

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten. Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Rå strøm

Abonnement

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

Andre el-leverandører


første 0-6 mdr. (med intropris)

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten. Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Prisstigning på
din rå strøm

Rå strøm

Abonnement

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

Andre el-leverandører


efter 6 mdr. (intropris stopper)

Andre elleverandører har typisk stående i sine forretningsbetingelser, at man ved udløb af introproduktet overgår til et nyt, variabelt produkt, som er dyrere end vores produkt. Nogle gange er det elleverandørens dyreste produkt, man automatisk får.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten. Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Forklaring til de enkelte priselementer i en kWh

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2022 kan alle el-målere dette.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.
Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.
Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2021 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker. Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Andre elleverandører har typisk stående i sine forretningsbetingelser, at man ved udløb af introproduktet overgår til et nyt, variabelt produkt, som er dyrere end vores produkt. Nogle gange er det elleverandørens dyreste produkt, man automatisk får.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2021 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.
Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.
Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Det er altid svært at sige, hvad 1 kWh koster helt præcist i år 2022. Det afhænger meget af, hvad dagsprisen er, og hvor meget man betaler i skatter, afgifter og transport.

Der er dog en tommelfingerregel der fortæller, at 1 kWh rundt regnet koster 2,25 kroner. I år 2018 svingede kWh prisen enormt meget, da sommervejret skød kWh prisen i vejret.
Hvis du er i gang med at lægge et budget, så er det en god regel at sige 2,25 kroner pr kWh. Du kan dog selv gøre meget for at sænke prisen.
Det er sådan, at vi i Danmark frit kan vælge elleverandør. Det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at tilmelde dig hos den elleverandør som den tidligere ejer/lejer havde. Du kan altid vælge nettopower – uanset, hvor i landet du bor. 

Vi arbejder altid på at vores kunder skal have de billigste elpriser. Vi arbejder med ét produkt, hvor enhedsprisen er sammensat af elprisen på børsen (pr time) + profilomkostninger + handelsomkostninger + vores fortjeneste + moms. Vores fortjeneste i 2018 lå på 2,5 øre/pr kWh. Af vores fortjeneste skal der så trækkes betalingsservice omkostninger, husleje, løn og så videre fra.

Vi mener ikke, at man behøver tjene en formue på sine kunder – derfor kan 1 kWh koste mindre hos os, end hos mange andre elselskaber. På den måde kan man altså sagtens få prisen på 1 kWh ned. Vi mener ikke, at el skal koste en formue. Vi presser prisen på en kWh i år 2022 og er på kundens side. Er du også interesseret i, hvad en m3 gas koster? Så læs med under “Hvad koster en m3 gas”.

Skal du flytte?

Vi dækker hele Danmark og vil gerne hjælpe dig med el på din adresse.

Behøver man at vælge en elleverandør?

Når man flytter adresse, så er der mange ting at tage stilling til – og el er en af de ting. Vi ser dog desværre ofte at valget af elleverandør bliver nedprioriteret og man derfor ender med den første og ikke nødvendigvis bedste elleverandør man støder på. Det synes vi er en skam, og derfor har vi gjort meget for at gøre det nemt og hurtigt at tilmelde sig en billig kWh-pris.

Først og fremmest, så sker det hele online, hvilket gør processen meget hurtigere da man ikke skal sidde og vente i telefonen på at få en medarbejder til at hjælpe. Rent praktisk, så beder vi folk om at tilmelde sig og huske at sætte kryds i “Jeg skal flytte eller er lige flyttet ind” under punkt nummer 3.
Når tilmeldingen er færdigudfyldt sender vi automatisk en kvittering på tilmeldingen. Herefter klarer vi alt, og skulle der være noget så sørger vi for at kontakte dig på email.

Vi har lavet en huskeliste til dig, der ønsker at flytte. Vi hjælper dig med din flytning, så du husker det hele. 

Vi har mange spændende fordele og er altid på kundens side.

Som kunde hos nettopower får du mange fordele, og udover en billig pris pr kWh, kan vi også tilbyde en selvbetjening med mange muligheder. Man kan se nuværende kWh-priser, tidligere kWh-priser, og følge udviklingen i sit forbrug og hente fakturaer, ændre betalingsmetode og meget meget mere. Dette er alt sammen noget, som er med til at gøre os unikke i forhold til andre elleverandører.

Stadig i tvivl? Så kontakt os og hør mere.

Vi har en af branchens bedste kundeservicer, målt på Trustpilotscore. Vi står på din side i kampen og en god kundeoplevelse og retfærdige priser. Hvis du har spørgsmål eller blot mangler svar, så tag endelig fat i os. 

Et produkt - simpelt, billigt og nemt.

Kilowatt-priser behøves altså ikke at være kompliceret – det handler blot om at finde den rigtige elleverandør, som tilbyder en fordelagtig kWh-pris, god kundeservice og simple regninger – og det mener vi at kunne gøre. Hos nettopower har vi valgt at have ét produkt, og det er et variabelt produkt. Vi har før skrevet rigtig meget om netop valget mellem et fastpris og variabelt produkt fordi der ofte er en misforståelse om, at man gambler med sin kwh priser, hvis man vælger et variabelt produkt. Når vi rådgiver vores kunder så kigger vi altid tilbage på de historiske priser, fordi vi ikke kan spå om priserne ud i fremtiden. Når vi gør dette så bruger vi blandt vores visning af tidligere kWh priser på vores elpriser-side. Her kan man se udviklingen i markedet og udviklingen af vores kwh priser. Når vi kigger på vores visning af kwh priser, så kan vi se at prisen ikke stiger voldsomt – nærmere tværtimod. Som tommelfingerregel plejer vi at sige, at svingningerne kan betyde 20 kroner ekstra på elregningen – hvis prisen pludselig skulle stige voldsomt. Det har prisen selvfølgelig ikke gjort, og det regner vi heller ikke med at den gør. Derfor er vores anbefaling altid, at uanset hvem man vælger som elleverandør, så vil det være en god ide at kigge på en variabel pris. Hvis du stadig er i tvivl eller har spørgsmål til priserne så kontakt endelig vores kundeservice

1 kWh er billig hos os
Tilmeld dig allerede i dag

Kære kunde. Vi har i øjeblikket længere svartid i vores kundeservice grundet de stigende priser på elmarkedet, som rammer alle elselskaber og kunder i Danmark. Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe dig hurtigst muligt på både telefon og email.