Hvad koster 1 kWh? Og hvorfor?

En kWh koster ca. 3,57 kr. på landsplan. Så simpelt kan det næsten siges. Men også kun næsten. For kWh-priserne afhænger af rigtig mange ting. Din nuværende elleverandør, tidspunktet på døgnet og hvor du bor.

På denne side kan du blive klogere på, hvad kWh-prisen består af, og hvordan du kan beregne prisen på dine udgifter til el. Vi besvarer også nogle af de mest hyppige spørgsmål, vi møder, når vi bliver spurgt, hvad en kWh koster.

Hjem / Hvad koster 1 kWh

Hvad koster 1 kWh? Og hvorfor?

En kWh koster ca. 2 – 2,5 kr. på landsplan. Så simpelt kan det næsten siges.
Men også kun næsten. For kWh-priserne afhænger af rigtig mange ting.
Din nuværende elleverandør, tidspunktet på døgnet og hvor du bor.

På denne side kan du blive klogere på, hvad kWh-prisen består af, og
hvordan du kan beregne prisen på dine udgifter til el. Vi besvarer også nogle af de mest hyppige spørgsmål, vi møder, når vi bliver spurgt, hvad en kWh koster.

Hvad består prisen på en kWh af?

Elpriser opgøres i kWh. Når du betaler for el, betaler du først og fremmest prisen for den rene råstrøm, nemlig elspotpris, som elselskaber (og naturligvis også nettopower) køber på den danske elbørs. Priserne på elbørsen opgives pr. kWh og er variabel. 

Det er den rå strømpris, der er lettest at lure. Det er den, du får oplyst på energidataservice.dk. Det er også den, du ser i vores elpris-app, hvis du vælger at slå elafgift og moms fra i indstillingerne. Så langt så godt. 

Du ved måske også, at elprisen på en kWh består af mange flere elementer. Nogle er fastsat af netselskabet, mens andre er ufravigelige og fastlagt af staten og netselskabet.

Du kan se sammensætningen af en afregnet kWh i grafen herunder – med nettopower i venstre kolonne.

Tabellen viser priskonkurrencen og -sammensætningen i markedet. Den øverste del af kWh-prisen repræsenterer den del, elselskaberne selv kan fastlægge. De fleste elleverandører arbejder med abonnementer samt prisstigninger på strømmen. Hos Nettopower betaler forbrugeren kun for den rå strøm, og der er ingen bindinger.

Tryk på felterne!

kr/kWh

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0

Konkurrencen
i markedet

Ens for alle
el-Leverandører

El-Leverandør

Netselskab

Staten

Rå strøm

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

nettopower

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten. Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Rå strøm

Abonnement

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

Andre el-leverandører


første 0-6 mdr. (med intropris)

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten. Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Prisstigning på
din rå strøm

Rå strøm

Abonnement

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

Andre el-leverandører


efter 6 mdr. (intropris stopper)

Andre elleverandører har typisk stående i sine forretningsbetingelser, at man ved udløb af introproduktet overgår til et nyt, variabelt produkt, som er dyrere end vores produkt. Nogle gange er det elleverandørens dyreste produkt, man automatisk får.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten. Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Forklaring til de enkelte priselementer i en kWh

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2022 kan alle el-målere dette.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.
Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.
Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2021 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker. Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022. Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Andre elleverandører har typisk stående i sine forretningsbetingelser, at man ved udløb af introproduktet overgår til et nyt, variabelt produkt, som er dyrere end vores produkt. Nogle gange er det elleverandørens dyreste produkt, man automatisk får.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2021 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.
Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.
Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Hvad er watt og kW (kilowatt)?

Watt er selve effekten af strøm, som et elapparat bruger, hvert sekund det er tændt. 1 kW (kilowatt) er 1.000 watt. KW angiver, hvor meget strøm et elektrisk apparat skal bruge for at være tændt og fungere. Det kan være en hårtørrer, en blender, et fjernsyn eller en elvarmer. 

Hvad er en kWh? Og hvad er forskellen på kW og kWh?

Nu har vi styr på, hvad watt er for en størrelse. Men hvad er forskellen på kW og kWh? Det får du svaret på her. 

Det grundlæggende svar er, at 1 kWh er den energi, der er nødvendig for at holde et elapparat på 1.000 W – altså 1 kW – tændt i en time. Hvis et elapparat som eksempelvis en elradiator bruger 2 kW (2.000 W), bruger det altså 2 kWh på en time.

Jo bedre energimærkning dit elapparat har, des længere tid tager det for apparatet at bruge 1 kWh. Hvor watt angiver et apparats effekt og den kraft, der skal til for at holde det tændt, er kWh en måleenhed for forbrugt energi. Det er også den enhed, der fremgår af din elregning, og som dit elforbrug afregnes i.

Omregn kW til kWh 

Hvis du gerne vil omregne til kWh for at finde ud af, hvor mange kWh et givent elapparat har brugt, og hvad det vil koste dig at have det tændt i x antal timer, skal du gange elapparatets effekt i kW med antallet af timer, det har været tændt.

Elapparats effekt i kW X antal timer i brug = Kwh

Eksempel inkl. kWh-pris 

Har du for eksempel en varmeblæser på 3 kW (altså 3.000 watt – hvilket er meget!) tændt i to timer, bruger den 3 kWh hver timen. Dermed bruger den 6 kWh, hvis den står tændt i to timer. Dernæst kan du lægge prisen ind over regnestykket. Hvis elprisen er to kroner pr. kWh, vil det koste dig 12 kroner, hvorimod det vil koste dig 24 kroner, hvis elprisen er helt oppe at ramme fire kroner pr. kWh.

Følg elprisen time for time

– med vores gratis elpris app

Brug strømmen, når den er billigst – og spar, når elprisen er høj. Med vores gratis elpris app på din smartphone kræver det altid blot et greb i lommen at finde ud af, hvor meget 1 kWh koster netop nu og om 5 timer. 

Hvorfor varierer prisen på en kWh?

Det er altid svært at sige, hvad 1 kWh koster helt præcist på daglig basis. Prisen for en kWh varierer nemlig fra time til time. Derfor afhænger svaret i høj grad af, hvad dagsprisen er, og hvor meget man betaler i skatter, afgifter og transport.

Der var tidligere en tommelfingerregel, der sagde, at 1 kWh rundt regnet kostede 2,25 kroner – alt inklusive. I år 2018 svingede kWh-prisen enormt meget, da sommervejret gjorde, at kWh-prisen skød i vejret. Det er nok heller ikke gået nogens næse forbi, at elpriserne skød i vejret i år 2022 som følge af krigen i Ukraine. Så i dag kræver det lidt mere overvågning at holde sig ajour med den aktuelle pris på 1 kWh. 

Det kan du selv gøre for at undgå chok, når du ser elregningen

Den gode nyhed er, at der er meget, du selv kan gøre for at påvirke, hvor mange kWh du bruger, og hvor meget du betaler for dine kWh. Hvis du har en elaftale med variabel elpris – hvilket du altid får, når du er kunde hos nettopower – kan du drage nytte af de svingende elpriser og bruge strømmen, når den er billigst. Du finder den aktuelle elpris her. Dermed kan du slå til, når du får den billigste elpris ved at bruge eksempelvis opvasker, vaskemaskine, opladeren til elbilen og TV’et.

Skal du flytte?

Vi dækker hele Danmark og vil gerne hjælpe dig med el på din adresse.

Disse faktorer påvirker kWh-prisen

Ud over alt det, du selv kan gøre for at bruge færre kWh hver dag, er der en række variable faktorer, der har betydning for prisen på 1 kWh. Dem vil vi prøve at dykke ned i her. 

1. Forskel på elprisen i Øst- og Vestdanmark

Først og fremmest har det betydning, hvor du bor i Danmark. Ved indkøb af råstrøm er Danmark nemlig delt op i to dele: vest for Storebælt (Jylland/Fyn) og øst for Storebælt (Sjælland). Hvor det vestlige Danmark er forbundet med Tyskland, er Østdanmark forbundet med Sverige, som generelt har lavere produktionsomkostninger, mens det tyske elprisniveau er højere end i Norden.

2. Daglige udsving i elspotprisen

Derudover er de daglige udsving i prisen på 1 kWh påvirket af blandt andet vejrforhold som blæst og regn samt udbud og efterspørgsel. Hvis solcelleanlæg og vindmølleparker vurderer, at de på dagen kan levere meget strøm, påvirker det elprisen i nedadgående retning. Er der derimod ikke gang i vind, sol og regn, kommer meget af strømmen fra anlæg, der producerer det på naturgas. Da gaspriserne er steget, vil de altså påvirke elprisen og gøre den dyrere. 

Elprisen er desuden lavest, når efterspørgslen er lav, og højest, når efterspørgslen er høj. Om natten er strømforbruget historisk set lavest, mens der er tryk på elnettet i fx morgentimerne fra 6-8 og om aftenen mellem 18-21. Derfor er prisen i de tidsrum også højest. 

Med vores elpris-app – og en elaftale med variabel elpris – kan du nemt holde øje med elprisen time for time og planlægge, hvornår det er billigst at sætte gang i alle husholdningsmaskinerne, som du alligevel er nødt til at bruge (vaskemaskine, opvasker, ovn mv.)

3. Abonnementspriser på el

Det er op til hvert enkelt elselskab, om de vil opkræve en abonnementspris. Derfor kan denne variere en del. Hos nettopower har vi intet abonnementsgebyr og ingen bindingsperiode. Elselskabet kan også binde dig til en fastprisaftale. Hos nettopower arbejder vi udelukkende med variable elpriser, som følger markedsprisen på el. 

4. Afgifter, skatter og moms skifter

Denne post dækker over de ufravigelige skatter, afgifter og moms, som er pålagt alle elforbrugere. Der sker ikke ofte ændringer her, men det vil have en effekt på elprisen, hvis en afgift for eksempel hæves.

1 kWh er ofte billigere hos nettopower

Vi mener ikke, at man behøver at tjene en formue på sine kunder, og derfor kan 1 kWh koste mindre hos os end hos mange andre elselskaber. På den måde kan man altså sagtens få prisen på 1 kWh ned. Vi mener ikke, at el, som er en absolut nødvendighed i vores moderne liv, skal koste en formue. 

Vi sælger blot strøm. Det, mener vi, er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens elmålere tillader dette. I år 2022 kan alle elmålere dette.

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Det er sådan, at vi i Danmark frit kan vælge elleverandør. Det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at tilmelde dig den elleverandør, som den tidligere ejer/lejer havde. Du kan altid vælge nettopower, uanset hvor i landet du bor. 

Vi arbejder altid på, at vores kunder skal have de billigste elpriser. Vi arbejder med ét produkt, hvor enhedsprisen er sammensat af elprisen på børsen (pr. time) + profilomkostninger + handelsomkostninger + vores fortjeneste + moms. Vores fortjeneste i 2018 lå på 2,5 øre/pr. kWh. Af vores fortjeneste skal der så trækkes Betalingsservice-omkostninger, husleje, løn og så videre fra.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Prisen for én kWh afhænger af din elaftale, din adresse og tidspunktet på døgnet. Man kan dog som en tommelfingerregel sige, at 1 kWh på det seneste har kostet ca. 2 – 2,5 kr.

Der er flere ting, der påvirker din kWh-pris, herunder din adresse (altså hvor du bor i landet), din elaftale og tidspunktet på døgnet.

Strøm er strøm. Vores er bare billigere...