Forstå din elregning

Oplever du lidt for ofte, at du modtager en elregning, men ikke forstår, hvad den egentlig fortæller? I så fald er du ikke alene. Rigtig mange danskere forstår ikke deres elregninger – det vil sige, hvad deres penge går til. Det vil vi hos nettopower gøre op med. Vi vil gøre det let, hurtigt og ubesværet for vores kunder at afkode deres elregning, så de aldrig føler sig snydt eller i tvivl om deres elforbrug. Af netop den grund har vi oprettet denne side, hvor du kan finde svar på alle dine spørgsmål om, hvad de forskellige begreber og tal på din elregning betyder.

Hjem / El / Forstå din elregning

Forstå din elregning

Sådan finder du din elregning

Lad os starte med, hvor du finder din elregning. Hvis du ikke får den sendt fysisk til din adresse, hvilket mange ikke gør, da det som regel koster penge at få den i fysisk form, finder du din elregning online. 

Hvis din elregning er tilmeldt PBS, kan du gå ind på din netbank og finde din elregning her. Her vil du kunne se alle oplysninger vedrørende din regning. Ved at tilmelde din regning Betalingsservice kan du spare penge, da dine regninger automatisk vil blive betalt, og du vil spare 49 kr. pr. regning på girokortgebyret. Dette kan du gøre inde på din netbank eller på leverandørens hjemmeside. 

Du kan også logge ind på din private profil hos din elleverandør og se alle de elregninger, du har fået tilsendt. Her kan du også se din nuværende aftale, samt om regningen er blevet betalt. 

 

Sådan beregnes din elregning

Hvad end du modtager en elregning på månedlig basis, kvartalsvist eller årligt, så viser den dit elforbrug inden for den pågældende periode. Dit elforbrug måles i kWh (kilowatt-time), hvilket sker på baggrund af det enkeltes apparat effekt gange med den tid, det er i brug. 

Hvis du derfor gerne vil have et overblik over dit elforbrug, skal du se, hvad du betaler per kWh. Din elpris kan enten være fast eller variabel, alt efter hvilken aftale og hvilket abonnement du har hos dit elselskab. Det giver sig selv, hvad de to muligheder dækker over, men hvis du har en fast aftale, betaler du en fast pris per kWh, og hvis du har en variabel aftale, vil prisen skifte time for time. Du kan som regel se på din elregning, hvilken type aftale du er tilknyttet.

 

Netselskab og elleverandør – hvad betyder det på din regning?

Når du skal forstå din regning, skal du være opmærksom på, at der kan stå to forskellige selskaber på én regning, nemlig netselskabet og elleverandøren. Netselskabet er det, som ejer kablerne hele vejen ud til bolig, hvorimod elleverandøren er den, der sælger dig strømmen. 

Det er vigtigt at understrege, at du har mulighed for selv at vælge elleverandør. Dit netselskab er derimod fast, da det kun er én, som kan eje kablerne til din bolig. Din regning opkræves af din elleverandør, og her kan du både finde elforbrug og transport af el. 


Få hjælp til at forstå din elregning

Som følge af engrosmodellens implementering er vi hos nettopower i dag overgået til udelukkende at operere med én enkelt regning. Det vil sige, at vi enerådigt står for at opkræve både skatter, afgifter og transportomkostninger samt den rene el. Dog skal du være opmærksom på, at de forskellige poster, afgifter og begreber kan variere fra selskab til elselskab. De vil dog mere eller mindre være ens. 

Meningen med dette tiltag er, at det skal være nemmere for den enkelte kunde at betale og ikke mindst forstå sin elregning. Alligevel kan det for mange være en vanskelig opgave at finde rundt i elregningens mange begreber, og derfor har vi nedenfor samlet en liste med de vigtigste fagtermer, som anvendes til udspecificeringen på Betalingsservice. Og endnu vigtigere: Vi har oversat dem til ”almindeligt” dansk, så enhver kan forstå dem. For hvad betyder a conto el egentlig, og hvad dækker a conto PSO-afgift over?

 

A conto – dit forventede forbrug

På fakturaen, som bliver dannet den 15. hver måned, er fagtermerne identiske med din elregning – dog med angivelsen “a conto”. Vi gør opmærksom på, at din elregning betales a conto ud fra dit forventede forbrug. Det vil sige, at hvis vi forventer, at dit årlige forbrug på el er 4500 kWh, så vil du pr. kvartal modtage en a conto regning på 1125 kWh. Dog skal du være opmærksom på, at prisen kan variere på de forskellige a conto-regninger.

Årsagen til, at vi udregner a conto og ud fra estimater på denne måde er, at dit årlige forventede forbrug typisk ikke er ligeligt fordelt over hele året, da vi forventer, at du bruger mere strøm om vinteren end om sommeren. Derfor vil du også kunne opleve, at vores afregning sker oftere i løbet af vinterhalvåret, hvorefter frekvensen falder igen, når vi nærmer os sommeren.

Hvis du er uenig i a conto-beløbet, eller hvis du kan se, at dit reelle forbrug og det estimerede forbrug afviger meget fra hinanden, kan du faktisk ringe ind til dit elselskab og få det korrigeret til et mere passende beløb. Ændringen vil som regel træde i kraft ved din næste regning. 

Dit reelle a conto-forbrug vil danne grundlaget for næste års estimatbeløb, hvor der vil blive en årsopgørelse af dit elforbrug, så du kan se beregninger herfra. 

Men lad os tage et kig på de enkeltstående begreber og få dem oversat til forståeligt dansk, så du nemmere kan forstå din elregning. 

Dit forventede årlige forbrug er baseret på dit eller den tidligere beboers gennemsnitsforbrug året forinden. Skulle du mene, at det estimerede forbrug er enten for højt eller for lavt, må du endelig kontakte os, så sørger vi straks for at anmode om, at det bliver sat ned eller op. Det er nemlig noget, som besluttes endeligt af netselskabet, hvorfor vi ikke enerådigt kan træffe beslutningen.

A conto er et udtryk for, hvad vi regner med, at du bruger af antal kilowatt i dette kvartal. Det vil sige: x kWh i dette kvartal. Her har vi igen at gøre med et estimat, der er baseret på dit årlige forbrug.

Dette udtryk henviser til en korrektion, som sker på baggrund af, at vi enten har trukket for lidt eller for meget i den seneste periode. Nogle gange får du også sendt en decideret ny korrektionsregning, da priser fra dit lokale netselskab kan være blevet efterjusteret, eller vi kan have modtaget nye målerdata for elmåleren.

Dette begreb angiver, hvor meget vi regner med, at du kommer til at bruge i ren el. Det bliver afregnet efter en reel dagspris, men fordi vi afregner ”a conto”, sætter vi et realistisk beløb, som vi også regner med, at du rammer.

Dette er en fast tarif (afgift) til Energinet og netselskabet, der betales for at bruge elnettet.

Dette er et begreb for abonnement, servicegebyr eller lignende omkostninger. Beløbet betales til netselskabet for at bruge deres elmåler og transportere el til din bolig.

Dette udtryk dækker over et beløb, du betaler som støtte til produktion af vedvarende energi samt til drift af decentrale værker og forskning i miljøvenlig energiproduktion.

Dette begreb beskriver en fast statslig afgift. Beløbet dækker dels eldistributionsafgiften, dels elafgiften og dels CO2-afgiften. Du skal være opmærksom på, at de statslige afgifter justeres årligt.

Dette udtryk dækker kort fortalt over den totale a conto-pris for perioden.

Regninger kan variere fra selskab til selskab og indeholder derfor ikke nødvendigvis de samme informationer. Der kan fx stå et aftagenummer, som er nummeret på din måler, der består af 18 cifre. Det skal du bl.a. bruge, hvis du skal skifte leverandør. Derudover kan der stå forbrug for andre år, hvor der vil være oplysninger om dit elforbrug de seneste år og evt. en sammenligning af dit forbrug med lignende husstandes.

Hvorfor vælge nettopower som elleverandør?​

Tilmeld dig nu eller kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hjælp: Min elregning stiger

Vi lever i en tid, hvor energipriserne stiger og stadig er høje, og det overføres selvfølgelig også til elregningerne, du modtager. Og mange oplever en voldsom stigning. Det kan du bl.a. se på den gennemsnitlig elpris, der i 2020 lå på 2 kr./kWh, men i december 2022 ligger på 3,2 kr./kWh. Hvis du har en variabel elaftale, afhænger prisen af, hvornår på døgnet du bruger din el. Det kan derfor være en fordel at flytte dit forbrug til tidspunkter på døgnet, hvor prisen er på sit laveste. Der findes et væld af hjemmesider og apps, der kan hjælpe på det område. 

Selvom elpriserne er ude af din kontrol, er der stadig flere tiltag, du selv kan tage i brug for at spare på elregningen. Det kan være alt fra at undgå, at for mange af dine apparater er på standbymode til at være opmærksom på apparaternes energimærke og meget andet. Du kan læse meget mere i vores indlæg om emnet, hvor vi giver dig tips og tricks til at spare på elregningen.

Hvis tiltagene stadig ikke er nok, kan du gå ind på borger.dk og søge om tilskud til elregningen og derved få økonomisk støtte.

Husk, at du har frit valg af leverandør

Når du har sat dig ind i, hvordan din elregning skal forstås, kan det være værd at overveje, om du skal skifte abonnement hos din leverandør eller helt skifte udbyder. Et skift kan nemlig komme med store fordele, hvor du bl.a. kan spare flere tusinde kroner eller kan støtte elproduktion fra vedvarende og grønnere energikilder. 

Du kan også skifte til et selskab, hvor du kan fjernaflæse dit elforbrug. Det vil sige, at du ikke skal aflæse det selv og udregne på det, men derimod kan holde øje med det direkte på internettet ved din udbyder. Det kan være med til at give dig indsigt i dit eget forbrug.