Forstå din elregning

Oplever du lidt for ofte, at du modtager en elregning, men ikke forstår, hvad den egentlig fortæller? I så fald er du ikke alene. Rigtig mange danskere forstår ikke deres elregning – det vil sige, hvad deres penge går til. Det vil vi hos nettopower gøre op med. Vi vil gøre det så let, hurtigt og ubesværet for vores kunder at afkode deres elregning, så de aldrig føler sig snydt eller i tvivl om deres elforbrug. Af netop den grund har vi oprettet denne side, hvor du kan finde svar på alle dine spørgsmål om, hvad de forskellige begreber og tal på din elregning betyder.

Hjem / El / Forstå din elregning

Forstå din elregning

Vi ønsker en nem, overskuelig og billig elregning for alle vores kunder

Som følge af engrosmodellens implementering, er vi hos nettopower i dag overgået til udelukkende at operere med én enkelt regning. Det vil sige, at vi enerådigt står for at opkræve både skatter, afgifter og transportomkostninger samt den rene el.

Meningen bag dette tiltag er, at det skal være nemmere for den enkelte kunde at betale og ikke mindst forstå sin elregning. Alligevel kan det for mange være en vanskelig opgave at finde rundt i elregningens mange begreber, og derfor har vi nedenfor samlet en liste med de vigtigste fagtermer, som anvendes til udspecificeringen på betalingsservice. Og endnu vigtigere: Vi har oversat den til ”almindelig” dansk, så enhver kan forstå dem.

På fakturaen, som bliver dannet den 15. i hver måned, er fagtermerne identiske med din elregning – dog med angivelsen “a conto”. Vi gør opmærksom på, at din elregning betales a conto ud fra dit forventede forbrug. Årsagen til dette er, at dit årlige forventede forbrug typisk ikke er ligeligt fordelt over hele året, da vi netop forventer, at du bruger mere strøm om vinteren end om sommeren. Derfor vil du også kunne opleve, at vores afregning sker oftere i løbet af vinterhalvåret, hvorefter det falder igen, når vi nærmer os sommeren.

Men lad os tage et kig på de enkeltstående begreber og få dem oversat til forståeligt dansk.

Dit forventede årlige forbrug er baseret på dit gennemsnitsforbrug året forinden. Skulle du mene, at det estimerede forbrug er enten for højt eller for lavt, må du endelig kontakte os, så sørger vi straks for at anmode om, at det bliver sat ned eller op. Det er nemlig noget, som besluttes endeligt af netselskabet, hvorfor vi ikke enerådigt kan træffe beslutningen.

A conto er et udtryk for, hvad vi regner med, at du bruger af antal kilowatt i det indeværende kvartal. Det vil sige: x kWh i dette kvartal. Her har vi igen at gøre med et estimat, der er baseret på dit årlige forbrug.

Dette udtryk henviser til en korrektion, som sker på baggrund af, at vi enten har trukket for lidt eller for meget i den seneste periode.

Dette begreb angiver, hvor meget vi regner med, at du kommer til at bruge i ren el. Du bliver afregnet efter en reel dagspris, men fordi vi afregner ”a conto”, sætter vi et realistisk beløb, som vi rent faktisk også regner med, du rammer. 

Dette er en fast tariff (afgift) til Energinet og netselskabet, der betales for at bruge elnettet. 

Dette er et begreb for abonnement, servicegebyr eller lignende omkostninger. Beløbet betales til netselskabet for at bruge deres elmåler

Dette udtryk dækker over et beløb, du betaler som støtte til produktion af vedvarende energi samt til drift af decentrale værker og forskning i miljøvenlig energiproduktion.

Dette begreb beskriver en fast statslig afgift. Beløbet dækker dels el-distributionsafgiften, dels elafgiften og dels CO2-afgiften.

Dette udtryk dækker kort fortalt over den totale a conto-pris for perioden.

Hvorfor vælge nettopower som elleverandør?​

Tilmeld dig nu eller kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kære kunde. Vi har i øjeblikket længere svartid i vores kundeservice grundet de stigende priser på elmarkedet, som rammer alle elselskaber og kunder i Danmark. Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe dig hurtigst muligt på både telefon og email.