Frank debatterer i Jyllands-Posten

Frank Bengtsson, CEO og adm. dir. for nettopower, havde d. 11. september et debatindlæg JyllandsPosten. Du kan nedenfor se og læse debatindlægget som det tog sig ud på JyllandsPostens hjemmeside.

Ingen konkurrence på elmarkedet

Af Frank Bengtsson, CEO OG ADM. Directør, nettopower

Det frie elvalg har bl.a. haft til formål at fremme konkurrencen og innovationen på elmarkedet og samtidig give forbrugerne lavere priser.

Man spørger dog uvægerligt sig selv, om elmarkedet er tilstrækkeligt gennemsigtigt, om man har skabt de nødvendige forudsætninger for, at forbrugeren kan træffe et kvalificeret valg af elselskab, og om der reelt er tilstrækkelig konkurrence på markedet, når kun ca. 2 af 10 danskere har benyttet sig af det frie elvalg, mens 9 af 10 nordmænd har gjort det samme.

Nogle aktører på elområdet har forsøgt at få fat i kunderne ved at tilbyde de såkaldte introduktionstilbud. Man får som kunde med andre ord en lav pris på sin el i eksempelvis fire måneder, hvorefter man flyttes til et dyrere produkt.

Ringe gennemsigtighed

Problemet i forhold til gennemsigtigheden er, at det af Elpristavlen (en hjemmeside, der drives af brancheorganisationen for elselskaberne i Danmark) under de variable priser kun er fremgået, hvor meget du skal betale, mens selve introduktionstilbuddet er gældende. Det har altså som forbruger ikke været muligt at skabe sig et overblik over den reelle pris, man får, når introduktionsperioden er udløbet, hvilket må siges at udhule gennemsigtigheden på Elpristavlen og på elmarkedet som helhed.

Plads til forbedringer

I forhold til hele konkurrencesituationen på elmarkedet er der så sandelig også plads til forbedringer. Energitilsynet konkluderede i efteråret 2012, at forsyningspligten har hæmmet både innovationen og konkurrencen på elmarkedet. Med forsyningspligten, der sikrer forbrugere, som ikke aktivt har foretaget et valg af elselskab, et på forhånd prisreguleret standardprodukt, skaber man ikke et tilstrækkeligt incitament hos forbrugeren til at benytte sig af sit frie valg og handle på elmarkedet. Forbrugerne presser således ikke leverandørerne til at konkurrere og levere lavere priser samt fokusere på at udvikle deres produkter.

Derfor må forsyningspligten, som Energitilsynet anbefaler, afskaffes, og Elpristavlen må allerede nu gennemgå væsentlige forbedringer, som sikrer fuld gennemsigtighed. Den nye elpristavle skal efter planen lanceres i oktober 2014, hvis ellers det politiske system, der pt. har bolden, beslutter sig for, hvem der skal stå for værktøjet. Men hvorfor i det hele taget vente til 2014?

Som forbruger og aktør på elmarkedet ønsker jeg enkelhed og gennemsigtighed, lavere priser og dermed potentielt flere danskere, der aktivt træffer et valg af deres leverandør af el. Der skal slås et slag for gennemsigtigheden, benyttelsen af det frie elvalg og konkurrencen allerede nu. Sker det, kan vi måske i en nær fremtid gøre os forhåbninger om, at 9 af 10 danskere gør brug af det frie valg, som det er tilfældet i Norge, og at der rent faktisk kommer konkurrence på det danske elmarked.

jyllands-posten.dk

Hvis du gerne vil læse den trykte udgave af debatindlægget, kan du gøre det via vores Facebook-side.