Sådan tjekker du dit HPFI-relæ – en guide uden afbrydelser

HPFI-relæ, HFI-relæ, HPFI-afbryder, HFI-afbryder, fejlstrømsafbryder, fejlstrømsrelæ, elafbryder, strømafbryder, strømrelæ, elrelæ eller simpelthen bare relæ. Ja, kært barn har som bekendt mange navne. Og som du nok allerede fornemmer, gælder det bestemt også, når man taler om relæ og el. Men uanset om vi kalder det HPFI-relæ, HFI-relæ eller en af de andre betegnelser, refereres der altså grundlæggende til den samme type elafbryder, som alle husstande i dag skal være udstyret med.

Se aktuelle strømafbrydelser her.

Men hvad er et HPFI-relæ egentlig? Hvorfor sker det, at et relæ slår fra af og til – eller måske lidt for hyppigt? Hvordan virker HFI-relæ? Hvornår slår HFI-relæ fra? Og måske allervigtigst: Hvordan tjekker du dit HPFI-relæ? Du får svarene på alle disse spørgsmål (og flere til) i dette blogindlæg, hvor vi sætter fokus på HPFI-afbrydere, så du ved, hvad du skal gøre, hvis dit HFI-relæ slår fra hele tiden.

Så læn dig godt tilbage og læs med – helt uden afbrydelser.

God fornøjelse!

Hvad er HFI-relæ? Virkemåde og definition

Et HPFI-relæ (også kaldet HPFI-afbryder eller fejlstrømsafbryder) er kort fortalt en integreret og væsentlig del af din husstands elektriske installation. Du kan bedst forstå relæet som en slags ”nødbremse” i elinstallationen, der automatisk aktiveres, når der er behov for det. Det betyder, at hvis der af den ene eller anden grund skulle opstå en elfejl i huset, så sætter dit HPFI-relæ ind som sikkerhedsværn, der beskytter boligen såvel som husstandsmedlemmerne mod farer såsom elbrande eller livsfarlige stød.

Hvis din fejlstrømsafbryder virker optimalt, skal den øjeblikkeligt lukke ned for al strøm i husstanden, så snart relæet registrerer den mindste fejl i elinstallationen. Så selvom det kan udgøre et stort irritationsmoment at skulle finde relæet og måske skifte en sikring, når strømmen pludselig går, ja så er der faktisk en god grund til det. Det er et ”nødvendigt onde” i hverdagen – for din og din families egen sikkerheds skyld.

HFI-relæ eller HPFI-relæ? Same, same – but different

Du vil formodentlig af og til støde på begrebet RCD-relæ (eller RCCB). Det skal du såmænd ikke blive forvirret over, da det bare er den engelske betegnelse for en fejlstrømsafbryder. Her i Danmark benytter vi som nævnt betegnelsen HPFI om den elafbryder, der er installeret i dit hjem lige nu. Men sådan har det ikke altid været.

Tilbage i tiden kaldte man det indledningsvist bare for en FI-afbryder, hvor bogstavet ”F” stod for ”fejl”, og bogstavet ”I” refererede til det internationale bogstavssymbol for elektrisk strøm. Senere hen blev der først tilføjet et ”H”, der står for ”højfølsom” og dernæst et ”P” for ”pulserende”.

Men er en HPFI-afbryder og en HFI-afbryder så det helt samme? Ja – og nej…

Der er nemlig en nuanceforskel mellem de to begreber, som grundlæggende handler om, hvornår relæet er produceret, og hvordan det er indrettet. Overordnet kan man sige, at et HPFI-relæ er en nyere version af et HFI-relæ. Begge generationer af relæet har samme funktion og formål, men hovedforskellen ligger blandt andet i, hvornår elafbryderen slår fra, og hvilken type strøm den kan registrere:

  • Et HFI-relæ slår fra ved en fejlstrøm på makismalt 0,03 ampere vekselstrøm (30 mA).
  • Et HPFI-relæ slår også fra ved makimalt 0,03 ampere vekselstrøm, men kan yderligere håndtere såkaldte pulserende jævnstrømme (fx fra elektriske apparater).

Så selvom de fleste i dag vil have et HPFI-relæ installeret i boligen, vil du ved boliger af ældre dato (nærmere betegnet boliger opført før d. 1. juli 1991) kunne opleve et HFI-relæ.

Men hvad med et HPFI-relæs virkemåde? Lad os se nærmere på det.

Hvordan virker HPFI-relæ? Lynhurtig reaktion – på 0,3 sekunder

Som nævnt virker et HPFI-relæ således, at strømafbryderen slår al elektricitet i husstanden fra, så snart der er en grund til det. Og det sker lynhurtigt og øjeblikkeligt, så risikoen for udvikling af fx brand, dødbringende stødudladninger eller lignende farer reduceres maksimalt.

Og når vi skriver lynhurtigt, er det ikke helt tilfældigt. Dels fordi det er et decideret krav, at dit HPFI-relæ slår fra inden for kun 0,3 sekunder efter den pågældende elfejl er registreret. Og dels fordi relæet også kan slå fra i tilfælde af lynnedslag på telefon- og elnettet i nærheden af boligen. Det er blandt andet derfor, at du nok har hørt om, at et HFI-anlæg slår fra i tordenvejr og særligt lynnedslag. Dog vil dette sjældent ske med et nyt HPFI-relæ, da de efterhånden afspejler robuste og modstandsdygtige konstruktioner, der kan tåle den høje spænding, og som derfor ikke slår strømmen unødigt fra, hvis ikke der er fare på færde.

Hvis vi går lidt mere teknisk til værks, virker et HPFI-relæ således, at al strøm i husstanden løber ind i og ud igen af relæet. Det skyldes, at samtlige af elkablerne i din boligs elinstallation går igennem selve HPFI-relæet. Der skal altid være en ligevægt mellem styrken af den strøm, der henholdsvis ledes ind i og ud af relæet, så der eksisterer en balance. Hvis der er ubalance, er det en indikation på, at der er opstået en fejl i elinstallationen, hvilket straks trigger elafbryderen og dermed bremser risikofaren.

Men lad os lige uddybe, hvornår et fejlstrømsrelæ typisk slår fra.

Hvornår slår et HFI-relæ fra?

Et HFI-relæ slår fra, når der er en grund til at skulle lukke helt ned for strømmen. Det sker typisk i to tilfælde:

 

  • Hvis en person har fysisk berøring med en strømførende genstand og samtidig har direkte jordforbindelse.
  • Hvis en genstand, der er strømførende, får kontakt til en jordforbindelse. Fx kan du opleve, at din opvaskemaskine slår HFI-relæet fra grundet en maskinfejl. Men du vil også kunne opleve strømafbrydelse ved alle andre typer hårde hvidevarer, hvor metallet (chassiset) er forbundet til en jordledning.

 

Som nævnt oplever visse husstande også, at deres ældre HFI-relæ slår fra om natten i forbindelse med tordenvejr og lynnedslag. Men langt størstedelen af tilfældene skyldes en af ovenstående to årsager.

Men inden at vi bevæger os videre til, hvordan du kan foretage din egen HPFI-test og tjekke, om alt kører ”strømlinet”, vil vi lige kort dvæle ved, hvorfor du i første omgang skal have en fejlstrømsafbryder.

Hvorfor er et HPFI-relæ så vigtigt? For din sikkerheds skyld!

Faktisk kan spørgsmålet besvares meget kort og præcist:

Du skal have installeret et HPFI-relæ for din boligs såvel som din egen sikkerheds skyld!

For rigtig mange handler det tilmed ikke kun om egen personlig sikkerhed. I familiekonstellationer drejer det sig om flere liv, der kan blive reddet i det tilfælde, at uheldet skulle være ude. Man siger ofte, at uheld og tragiske hændelser opstår ”som et lyn fra en klar himmel”, og på samme måde kan en elfejl eller en strømudladning pludselig opstå uden varsel – og derfor er det alfa og omega altid at være beskyttet med et HPFI-relæ. Vel at mærke et, der virker!

Så husk: Få skiftet dit relæ, hvis du har mistanke om, at det er ude af funktion eller forældet. Det kan bogstaveligt talt redde liv.

Dit HPFI-relæ slår fra – uden grund?

Ja, vi ved godt, at fejlstrømsafbrydelser er ret så irriterende. Ingen bryder sig om at bruge tid, kræfter og besvær på at skifte sikringer eller ringe til elinstallatøren. Og mange ved ikke engang, hvor de finder relæet i boligen, da det sjældent er noget, den almene dansker går synderligt meget op i.

Men du skal vide, at dit HPFI-relæ sjældent slår fra uden grund. Der vil som regel være en direkte årsag til, at dit HPFI- eller HFI-relæ slår fra – peridisk såvel som hele tiden. Hyppigheden af fejlstrømsafbrydelser varierer fra husstand til husstand og elafbryder til elafbryder. Men når det sker, er det et tegn på, at dit strømrelæ har identificeret en fejl. Det betyder ikke, at du nødvendigvis skal til at investere i et helt nyt HPFI-relæ. Tværtimod! Det betyder faktisk omvendt, at dit relæ virker upåklageligt, da det lige netop skal lukke al strømforbrug ned.

Nogle gange vil fejlfindingen være let at identificere – fx det typiske scenarie, hvor en opvaskemaskine eller vaskemaskine slår et HFI-relæ fra. Men andre gange vil fejlen være mere vanskelig at finde, og det er derfor, at man foranlediges til at tro, at deres HPFI- eller HFI-relæ slår fra hele tiden uden grund.

I disse tilfælde kan der være behov for professionel hjælp, hvis ikke en ny sikring kan gøre det. Det kan eksempelvis være, hvis du mistænker, at du har et defekt HPFI-relæ, der trænger til udskiftning. Derfor kan det også være en god idé løbende at tjekke og teste din HPFI-afbryder, så du mindsker risikoen for komplikationer.

HPFI-test – sådan tjekker du din elafbryder

Selvom du ikke går rundt med en lille elektriker i maven, kan du faktisk godt selv foretage en ”HPFI-tester” – nemt og hurtigt. Mange kan måske umiddelbart være lidt forbeholdne over for at skulle lave en sådan HPFI-test, da de forbinder det med en vis fare for at få stød og blive skadet. Men med den rette viden og indsigt er der ikke noget farligt i at teste en HPFI.

Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvordan du henholdsvis tester og tjekker dit HPFI-relæ.

TJEK – how to:

Selvom der findes mange forskellige modeller af fejlstrømsafbrydere på markedet, ligner de ofte hinanden i forhold til opbygning og betjening. Der er særligt to funktioner, du skal kende til, for at du dels kan tjekke dit relæ og dels kan få strømmen op at køre igen, når der sker fejlstrømsafbrydelser. Det drejer sig om følgende to knapper:

 

  • Testknappen (T): Den knap, som du kan bruge til at teste, hvorvidt relæet reagerer, som det bør og skal. 
  • Afbryderknappen (O/I): Typisk den største knap på relæet, der enten angiver bogstavet ”O”, hvis relæet er slået fra, eller ”I”, hvis relæet er slået til.

 

Når du i forbindelse med et tjek ønsker at aktivere strømmen igen, skal du ganske enkelt dreje på eller skubbe afbryderknappen, så den viser ”I” fremfor ”O”. Hvis der ikke er tale om en test, men en ægte opstået fejlstrømsafbrydelse, og ved du ikke, hvilket apparat i husstanden der har forårsaget problemet, kan du forsøge først at slukke for alle apparater og dernæst tænde dem en for en for at se, hvilket af dem der trigger elafbryderen.

TEST – how to:

Som tommelfingerregel skal ethvert HPFI-relæ testes mindst én gang om året – og gerne hyppigere. Faktisk anbefales det, at du aktiverer elafbryderen cirka hvert halve år for at sikre, at den virker korrekt.

Men hvordan? Jo, det gør du ganske enkelt ved at trykke på den testknap, som strømafbryderen er udstyret med. Knappen er typisk angivet med et ”T”, så du ikke er i tvivl om, hvor du skal trykke. Testknappen fungerer således, at du med et tryk aktiverer en fejlstrøm momentant, så du kan finde ud af, om dit HPFI- eller HFI-relæ slår fra og afbryder al strøm, som det skal. Hvorvidt relæet er slået fra eller ej, kan du se på afbryderknappen, der enten er afbrudt eller angiver et ”O”.

I det tilfælde, at relæet ikke slår fra, når du tester dit HPFI, skal du straks tage kontakt til din elinstallatør og få vedkommende til at tjekke op på relæet. Det samme gælder sådan set, hvis du bare er det mindste i tvivl.

For som sagt: Better safe than sorry!

Er det dyrt at skifte HPFI-relæ? Pris og installation 

Nu tænker du måske: Hvad koster sådan et HPFI-relæ – og er det dyrt at installere?

Bare rolig – det koster ikke en bondegård. I mange tilfælde vil det ikke være nødvendigt at skulle skifte til et helt nyt HPFI-relæ. Men i visse tilfælde er dette et decideret krav og en nødvendighed. Det drejer sig om, hvis dit HPFI-relæ er defekt og dermed ikke virker, som det skal, og hvis dit relæ ikke lever op til de gældende lovkrav.

Det anbefales generelt at skifte et ældre HFI-relæ ud med et HPFI-relæ af hensyn til den øgede sikkerhed ved den nyere version. I dag koster et nyt HPFI-relæ i omegnen af 3.000 kr. – og det er vel at mærke inklusiv installation.

HFI- eller HPFI-relæ-installation er et direkte lovkrav 

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt din boligs relæ er up to date eller lever op til de gyldige krav på området, kan det bogstaveligt talt betale sig at få tjekket op på det. Det kan nemlig koste dig dyrt, hvis uheldet pludselig er ude, og du først da finder ud af, at dit relæ er ulovligt. Fx kan det have alvorlige konsekvenser forsikringsmæssigt, hvis lovkravene ikke er opfyldt, og det kan betyde, at du ender med at få meget mindre udbetalt i erstatning for skaderne på huset.

Det er ved lov bestemt, at elinstallationer i alle boliger – uafhængigt af alder – skal have en HFI- eller en HPFI-afbryder. Derudover skal alle boliger, der er opført efter 1. juli 1991 være udstyret med et HPFI-relæ.

Så opfordringen her fra nettopower lyder klokkeklart: Få tjekket og testet dit HFI- eller HPFI-relæ, så du dels ved, at det virker, og dels ved, at det overholder reglerne.

Vi håber, at du med denne lille relæ-guide er blevet meget klogere på området og har fået mod på selv at tjekke op på din elafbryder derhjemme. Har du nogen former for spørgsmål relateret til dit relæ, eller vil du gerne høre mere om nettopowers billige el, må du endelig ikke tøve med at kontakte os.

Vi høres ved!