Smart meter er fremtiden

Smart meteret (den fjernaflæste måler) skal i fremtiden være med til at revolutionere det danske elmarked og muliggøre tovejskommunikation mellem aflæsningsmåleren og det centrale elsystem.

Et smart meter er en måler, der automatisk kan kommunikere med kunden, netselskabet eller eksempelvis nettopower. Det kan med andre ord sende kundens aktuelle måledata direkte til dem, der efterspørger de pågældende data. Samtidig kan man som forbruger få øjebliksbilleder af sit elforbrug på daglig basis, ja måske endda på timebasis.

Med et smart meter vil den enkelte dansker i fremtiden kunne aflæse og overvåge sit øjeblikkelige elforbrug direkte via mobiltelefonen eller computeren, justere forbruget derefter til gavn for pengepungen samt miljøet og shoppe rundt efter andre tariffer på markedet med baggrund i de data, man kan trække ud fra måleren.

Smart metre er allerede blevet afprøvet på elområdet i Danmark, og de vil, med tiden, ligeledes kunne bruges til at aflæse danskernes forbrug af vand, gas og varme.

Hvis du vil læse mere om smart meterets potentielle betydning i fremtiden kan du læse mere i Energinet.dk’s rapport.