PSO-afgiften afskaffes og elregningen bliver billigere

Et bredt politisk flertal vedtog tilbage i november en afskaffelse af PSO-afgiften. En husstand med et forbrug på 4000 kWh vil ifølge regeringens beregninger spare omkring 1000 kroner på elregningen når, udfasningen er fuld gennemført i 2022.

Hvad er PSO-afgiften og hvorfor afskaffes den?
PSO står for ” Public Service Obligations” og er en afgift, som man på nuværende tidspunkt betaler over elregningen, og som går til Energinet. Energinet er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet bruger pengene som tilskud til vedvarende energi, decentral kraftvarmeproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og andre omkostninger. Mest centralt er tilskuddet til vedvarende energi, som udgør den største del af PSO-afgiften.

Umiddelbart lyder det måske underligt, at PSO-afgiften fremmer grøn energi, men alligevel bliver afskaffet. Grunden til afskaffelsen skal findes hos EU-Kommissionen, som mener at PSO-afgiften er traktatstridig, fordi den også bliver pålagt udenlandske virksomheder – som altså ikke nyder godt af en dansk grøn-omstilling. Derfor var vi, I Danmark, nødt til at ”rette os ind”, og PSO-afgiften bliver stille og roligt udfaset og i 2022 helt afskaffet.

Det betyder ikke, at vi I Danmark stopper med at støtte en grøn omstilling. Pengene til en grøn omstilling skal således komme et andet sted fra, men altså ikke fra elregningen, og derfor bliver din elregningen fremover mindre.

Hvordan bliver PSO-afgiften udregnet?
Nu bevæger vi os over i den mere ”nørdet” del af forklaringen. Dette er absolut ikke en nødvendighed at vide, men for de nysgerrige kommer her forklaringen. PSO-afgiften fastsættes én gang i hvert kvartal grundet de svingende markedspriser. Hvis der er lave elpriser, så behøver miljøvenlig el et højere tilskud for at være rentabelt og omvendt. Det vil sige, at I perioder med en høj elpris opkræves en lav afgift og omvendt. PSO-tariffen for 1. kvartal 2017 er 17,3 øre/kWh, hvilket er 4,8 øre lavere end 4. kvartal 2016. Det er blandt andet fordi, at elprisen har været højere i 2016 end forventet, derfor et lavere tilskud. Dertil kommer at udfasningen træder i kraft i 2017 og PSO –afgiften reduceres med 1 mia. kr. Man kan læse meget mere om PSO-afgiften på Energinet.dk.

Som altid, hvis man har spørgsmål, så kontakte endelig vores kundeservice.