Den grønne bølge – værd at vide om vedvarende energi

Vedvarende energi. Bæredygtig energi. Grøn energi. Miljø- og klimavenlig energi. Ja, man skal nærmest have levet under en sten, hvis man ikke har hørt om ét af disse udtryk – eller en anden afart. Vi lever i dag i en ”bæredygtig tidsalder”, hvor princippet om vedvarende energi og bedre udnyttelse af verdens ressourcer er på alles læber. Ikke kun på det højere politiske plan, men bestemt også blandt samfundsborgerne. Der tales kort sagt om vedvarende energi på verdensplan såvel som i ude i de små stuer hos hr. og fru Danmark.

Men er der så noget om snakken? Ja, det er der faktisk. Der er nemlig al god grund til at rette fokus mod bæredygtig energi i dag – nu og her mere end nogensinde. Vi hører fra den ene efter den anden klimaekspert, at verdensklimaet og miljøet er i fare grundet voldsom forurening og udledning af miljøskadelige gasser. Det sætter sine spor – og sporene bliver mere og mere tydelige. Netop derfor bør vi hver især gøre vores indsats for, at verdenssamfundet kommer på rette kurs igen. Og her er vores energiforbrug et rigtig godt sted at starte, da dette felt i høj grad har stor andel i den tunge forurening på verdensplan.

Er du allerede i gang med at tænke i grønne energiløsninger derhjemme, eller vil du gerne blive inspireret til, hvordan du kan blive endnu grønnere med dit elforbrug? I så fald bør du uden tvivl læse med her. Vi sætter fokus på, hvad bæredygtig energi er, hvilke fordele og ulemper det afspejler, og hvordan det ser ud med vedvarende energi i Danmark og på verdensplan.

Så må vi jo se, om du efterfølgende er overbevist og klar til at hoppe med på den grønne bølge.

God fornøjelse!

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi (VE) er energi, der udvindes fra vedvarende kilder. Det vil sige energikilder, der er karakteriseret ved, at de er uudtømmelige og ”evige” – i hvert fald så længe menneskeheden eksisterer på jordkloden. Blandt de typiske vedvarende energikilder finder du eksempelvis energi fra:

 • Solenergi (solceller, solvarme og koncentreret solenergi)
 • Vind (vindmøller)
 • Vand/tidevand (vandkraft)
 • Jordvarme (geotermi)
 • Bølger (bølgekraft)
 • Omgivelsesvarme fra varmepumper
 • Bioenergi (halm, skovflis, brænde, træpiller, træaffald, flydende biobrændsler, bionaturgas, bionedbrydeligt affald og biogas).

Det kan være vanskeligt at formulere en helt eksakt vedvarende energi-definition, da kært barn har mange navne. Derfor oplever vi også ofte, at mange i samme ombæring spørger: Hvad er ”bæredygtig energi”? Og er der forskel? Men nej, der er udelukkende tale om definitoriske nuanceforskelle – det vil sige to sider af samme miljøvenlige sag.

En vigtig præcision i forhold til vedvarende energi er dog, at det drejer sig om et overordnet paraplybegreb, der samler en række forskellige energiformer under sig, som alle har ubegrænsede reserver – men som dog kan være begrænsede momentant som følge af diverse påvirkningsfaktorer.

Ved at investere i vedvarende energi kan du bidrage til at reducere den samlede brug af fossile brændstoffer – det vil sige ressourcer, der er knappe og begrænsede, og som samtidig sætter et langt mere miljøskadeligt spor på kloden end de grønne alternativer.

Men lad os se nærmere på, hvordan det ser ud med vedvarende energi i Danmark.

Efterspørgslen på vedvarende energi i Danmark stiger stødt

Bæredygtighed er anno 2019 blevet et hyperpopulært emne og et decideret buzzword, som er agendasættende for nærmest alle sektorer i de danske samfund – ikke mindst energiproduktionen og -forbruget. Vi oplever i dag et markant øget fokus på bæredygtig energi, og det gælder ikke kun i de danske hjem, hvor forbrugerne stadig bliver mere og mere miljøbevidste i deres daglige adfærd og valg, men det gælder i den grad også inden for erhvervslivet, hvor virksomheder og organisationer såvel som større samfundsinstitutioner tager den grønne linje til sig.

Men hvordan ser billedet så ud i Danmark? Vedvarende energi buldrer derudaf – så kort kan det faktisk formuleres. Energistyrelsens Energistatistik for 2017 tegner et meget tydeligt billede af den bæredygtige energis fremgang på det danske marked. Prøv eksempelvis bare at betragte følgende tal fra den statistiske opgørelse:

 • Fra 2016 til 2017 faldt forbruget af kul til varme -og elproduktion med hele 25,5 %.
 • De faktiske CO2 udledninger fra energiforbruget faldt i 2017 med hele 2,2 millioner tons CO2, hvilket svarer til 6 %.
 • Samlet set er udledningen af drivhusgasser faldet med 31,4 % i perioden 1990 til 2017.

Og nu kommer vi så til den primære årsag til den positive udvikling:

 • Vedvarende energi i det danske energiforbrug er steget eksplosivt. Fra 2016 til 2017 har vi oplevet en stigning i det faktiske vedvarende energiforbrug på 12,3 %.
 • Andelen af vedvarende energi steg fra 32,2 % til 34,2 % på bare ét år.
 • Andelen af vedvarende energi i elproduktionen er steget markant og udgjorde således 63,7 % af den danske elforsyning i 2017 – det vil sige en stigning på 10 procentpoint set i forhold til 2016.

Sidstnævnte stigning i den grønne elproduktion skyldes i høj grad den øgede andel af vindgenereret elektricitet samt øget brug af træpiller. Hvis du vil læse mere om, hvordan vi hos nettopower arbejder med strøm fra danske vindmøller, kan du gøre det her.

Ja, tallene taler vist for sig selv. Bæredygtig energi er på alle måder ankommet til Danmark, og den er kommet for at blive. I hvert fald hvis man ser på den foreløbige udgave af Energistyrelsens Energistatistik for 2018, der indikerer et lignende udviklingsmønster for sidste år.

Hvordan ser det ud med vedvarende energi i verden?

Men én ting er billedet af vedvarende energi i Danmark. En anden ting er, hvordan billedet ser ud, når man tager et kig på vedvarende energi i verden. For den bæredygtige energis ekspansionsrejse begrænser sig nemlig på ingen måde kun til de danske landegrænser. Tværtimod. De grønne vinde er startet udenlands og er blæst til Danmark, hvilket tydeligt afspejler sig, når man ser på den vedvarende energi på verdensplan.

Eurostats har samlet et stort materiale af vedvarende energistatistik, som du med fordel kan undersøge nærmere, hvis du har tid. Disse statistikker bekræfter entydigt, at bæredygtig energi er blevet et decideret globalt fænomen, der strækker sig på tværs af landegrænser.

Vi vil ikke gennemgå alle tallene fra Eurostats, men vil derimod fremhæve et lille udpluk af de vigtigste indsigter.

 • For det første steg EU’s produktion af vedvarende energi med to tredjedele i perioden 2007-2017 – eller rettere fra 64 %.
 • For det andet blev forbruget af vedvarende energi i EU mere end fordoblet mellem 2004 og 2017.
 • Vedvarende energi i EU udgjorde 17,5 % af det endelige bruttoenergiforbrug i 2017 – hvor andelen lød på 8,5 % i 2004.
 • Elproduktionen fra vedvarende energi bidrog med mere end en tredjedel (30,7 %) til EU’s samlede bruttoelforbrug.

Statistik fra Eurostats.

Statistik fra Eurostats.

På europæisk plan er implementeringen af bæredygtig energi således allerede godt på vej til at kunne realisere EU’s 2020-mål om, at hele 20 % af det samlede energiforbrug skal kunne tilskrives vedvarende energi.

Ser man på de enkelte typer af vedvarende energikilder, er vindkraft nu for første gang i historien den vigtigste og mest tungtvejende kilde i regnskabet – dog skarpt efterfulgt af vandkraft. Ønsker du alle indsigterne og mere viden om billedet af vedvarende energi i Danmark, kan du få syn for sagen i Eurostats samlede materiale af vedvarende energistatistik.

Vedvarende energi – fordele og ulemper, der kan mærkes på pengepungen og miljøet

Om man som forbruger eller erhvervsdrivende er fortaler for grønne energiformer eller ej, er en subjektiv og individuel sag. Der er nemlig både fordele og ulemper ved vedvarende energi. I dette blogindlæg har vi ikke ambitioner om at give dig en komplet liste, men derimod at opliste potentielle fordele og ulemper ved vedvarende energi, så du kan få et indblik i den grønne energis muligheder og begrænsninger.

Men lad os tage et kig på nogle af dem.

Mulige fordele ved vedvarende energi:

 • Vedvarende energi udgør uudtømmelige energikilder
 • Vedvarende energi repræsenterer bæredygtige energikilder, der udleder langt færre miljøskadelige drivhusgasser
 • Stor efterspørgsel og høj konkurrence, der presser priserne på grøn energi ned.

Mulige ulemper ved vedvarende energi:

 • Vedvarende energikilder kan være upålidelige forstået således, at de lader sig påvirke af ydre faktorer såsom vejrforhold, udbud og efterspørgsel, hvilket kan skabe ustabil forsyningssikkerhed
 • Vedvarende energi kan være problematisk og dyrt at oplagre
 • Vedvarende energiproduktion kræver store samfundsmæssige investeringer, udvikling og plads til udbygning.

Hvorvidt du vil investere i vedvarende energi eller ej, er som nævnt helt op til dig selv. Faktum er dog, at bæredygtig energi med stor hast udbreder sig blandt danskerne. Det fornægter sig ikke – særligt ikke, når statistikker viser, at vi siden 2010 har oplevet en reduktion af kulforbruget med 60 procent. Og faktisk hele 74 procent siden 1990.

Mange bække små – bliv en del af den grønne omstilling for kun 19 kroner om måneden

Hvad betyder dette?

Flere og flere danskere adopterer den bæredygtige adfærd i deres hverdag ud fra et ønske om at være mere miljøbevidste, -rigtige og klimavenlige. Der er rigtig mange gode og nemme tiltag, du kan gøre for at blive grønnere, og mange af tiltagene omhandler i en eller anden udstrækning energiforbruget. Hvis du ønsker et par gode sparetips, som du nemt kan implementere i din hverdag, har vi samlet en række af dem her.

Én af de oplagte måder, hvorpå du kan bidrage til den grønne omstilling i Danmark og tage del i kampen for et bedre verdensmiljø, er aktivt at vælge vindmølleenergi frem for el, der er produceret af fossile brændsler. Nu tænker du måske med det samme, at en sådan omstilling da må være en dyr fornøjelse? Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis – i hvert fald ikke hos nettopower.

Vi tilbyder nemlig alle vores kunder, at de for kun 19 kroner om måneden kan modtage strøm fra danske vindmøller. På den måde kan du med et lille tiltag gøre en forskel for miljøet og hjælpe den grønne udvikling på vej. For som bekendt: Mange bække små gør en stor å. Og den kan du være med til at skabe, hvis du tilmelder dig her.

Vi håber, at du nu er blevet lidt klogere på, hvad vedvarende energi er – og at du måske selv har fået mod på at foretage en grøn omstilling.