Hvad er grøn energi?

Grøn energi, vedvarende energi, solenergi – ja, udtrykkene flyver om ørerne på os, men hvad handler det helt præcist om? Kort sagt handler det om CO2-udledning og global opvarmning. Ikke ment på den måde, at grøn energi er lig med CO2-udledning og global opvarmning. Nej, i stedet menes der, at grøn energi skal være med til at minimere CO2-udslippet. Grøn Energi er ikke fri for CO2-udslip, men den er dog så minimal, at Jorden ikke tage skade. Jo større CO2-udslippet er, jo mere fremskyndes den globale opvarmning, som på sigt kan få store konsekvenser. 

Grøn energi kommer oftest fra vedvarende energiteknologier som vandkraft, solenergi, biomasse og geotermisk energi. Disse teknologier fungerer på hver deres måde. Solenergi får f.eks. strøm fra Solens stråler, mens vinden får vindmøller til at generere energi. Tanken bag vedvarende energi er at kunne bruge løs af energien, uden det slipper op: Solen vil altid skinne igen, havet vil altid bruse, og vinden vil altid blæse igen. 

Grøn energi i Danmark
I dag kommer over en tredjedel af den danske energiproduktion fra vedvarende energikilder. I Danmark er vindenergi den mest udbredte form for grøn energi. Faktisk stammer mere end 40 % af den samlede el-produktion i Danmark fra vindmøller. Der står mere end 4.000 vindmøller rundt omkring på land i Danmark, mens der står 500 på havet. Det betyder også, at vindenergi spiller en kæmpestor rolle i kampen mod at blive fri fra fossile brændstoffer. 

Solenergi er også en grøn energikilde, som får fremgang i Danmark. Det siger sig selv, at produktionen af solenergi er afhængig af Solens stråler. Derfor er der også meget stor forskel på sommer og vinter, når man taler om udbyttet af solenergi. Solens stråler bruges helt overordnet set til to ting: opvarmning og el. Solfangere producerer varme vha. Solens stråler, mens solceller producerer el. Selvom Solen ikke altid skinner i Danmark, så er der dog stadig et stort potentiale for at udbygge solenergien herhjemme. Både hvad angår solfangere og solceller. 

Grøn energi i fremtiden
Inden for de sidste 40 år er forbruget af fossile brændstoffer blevet mere end fordoblet verden over. Samtidigt bliver vi også flere og flere mennesker på planeten, og det betyder, at vores energibehov stiger endnu mere. Man har en formodning om, at når vi rammer 2050, så vil der være mere end ni milliarder mennesker på Jorden. Helt konkret betyder det, at behovet for grønne, vedvarende energikilder aldrig har været større. 

Danmark har store ambitioner om, at landet skal være helt uafhængige af fossile brændstoffer som kul, olie og gas i 2050. Derfor skal Danmark i 2050 producere nok vedvarende energi til at kunne dække hele det samlede danske energiforbrug. Det er ikke en nem opgave, men der er ingen tvivl om, at hvis det bliver en realitet, så er Danmark med til at løse en af de helt store udfordringer, vi har på verdensplan, nemlig klimaudfordringen. 

På verdensplan er vandkraft en af de mest udbredte former for vedvarende energi. Men i Danmark spiller vandkraft en meget lille rolle, selvom vi måske selv mener, vi har masser af vand i form af vores lange kystlinjer og vores mange nedbørsdage i løbet af et kalenderår. Årsagen er dog, at vi i Danmark ikke har store højdeforskelle, der kan bruges til at udnytte vandet. De norske og svenske vandkraftanlæg har dog alligevel en betydning for os herhjemme. Vi kan trække på deres el-lagre, når vi ikke får nok el fra f.eks. vindmøller eller solceller til at dække vores eget el-behov. 

Fordele og ulemper ved grøn energi
Der findes heldigvis flere fordele ved grøn energi, end der findes ulemper. Den største fordel ved grøn energi er meget åbenlys. Grøn energi bidrager selvfølgelig til en grønnere jord og et bedre klima i fremtiden, da det er den mest miljøvenlige måde at producere energi på. En anden fordel er, at teknologien til at få strøm fra grønne energikilder hele tiden bliver bedre, billigere og mere anvendelig. 

En ulempe ved grøn, vedvarende energi er, at den desværre ikke er helt så pålidelig som ønsket – og som fossile brændstoffer er. Selvom Solen altid vil skinne, og vinden altid vil blæse, så er det langt fra aktuelt hver dag. Derudover så går rigtig meget af den overskudstrøm, som produceres af grønne energikilder, til spilde. Hvorfor? Fordi vi endnu ikke har fundet ud af, hvordan vi skal gemme og lagre den, til der er brug for den. Der arbejdes hårdt på verden over at finde frem til måder, hvorpå vi kan undgå, at overskudstrøm går til spilde, og vi i stedet kan gemme den til tider, hvor Solen skinner knap så meget, eller hvor der er lidt mere vindstille.