Værd at vide om solenergi – en ægte solstrålehistorie

Danmark er blandt de førende lande i verden, når man taler om udvikling og udbredelse af vedvarende energi. Danskerne bliver grønnere og grønnere med hensyn til deres private energiforbrug, hvilket dels skyldes en øget klimabevidsthed i befolkningen og dels den teknologiske udvikling, der i højere grad muliggør let tilgængelige, billigere og miljøvenlige alternativer til de klassiske energiløsninger såsom olie og kul. Og her ligger solenergi i toppen af listen over disse alternativer.

Danskerne elsker solens lys og varme. Årsagen hertil skal ikke kun findes i det faktum, at vi ved hjælp af solens stråler kan få lidt ekstra kulør på vores blege kroppe og nyde godt af de lyse sommeraftner og den stegende hede på stranden. Nej, den skal bestemt også findes i vores stigende efterspørgsel på og udnyttelse af solenergi. Danmark er absolut forgangsland på denne front, og det kan efterhånden mærkes ude i de små hjem, hvor flere og flere private husstande installerer solenergiceller og lagrer solenergi til elproduktion og opvarmning af boligen samt fjernvarme.

Har du også set lyset i dansk solenergi? Eller kunne du godt tænke dig at komme i gang med din egen produktion af solenergi i fremtiden? I så fald bør du læse med her. Hos nettopower er vi godt, gammeldags tossede med vedvarende og grøn energi. Derfor har vi i dette blogindlæg samlet alt, hvad der er værd at vide om solenergi i Danmark som forbruger.

Så tag læsebrillen på – ja, man fristes til at sige solbrillen – og følg med nedenfor.

God læselyst!

Hvad er solenergi? Transformation af lys til varme og kraft

Solenergi er den energi, som solens lys indeholder og udsender, og som vi mennesker kan udnytte til elproduktion og opvarmning. Men for at vi kan udnytte solenergien, skal sollysets energi i første omgang gennemgå en transformation. Denne transformation foregår ved hjælp af såkaldte solceller, der kan omdanne solenergien til brugbar strøm, eller solfangere, der kan lave energien om til varme.

Vi har altså at gøre med en energikilde, der kan tjene til to formål:

 • Elektrisk energi (strøm)
 • Termisk energi (varme)

Med andre ord: Solkraft og solvarme. Begge disse energiformål kan anvendes i vores dagligdag til diverse energikrævende gøremål. Det kan være alt lige fra opvarmning af vand til bad, opvask og generel opvarmning af boligen til alle tænkelige formål, der kræver elektricitet i boligen.

Og faktisk er vi allerede nået rigtig langt i forhold til at kunne udnytte solenergi – både på et større samfundsplan og i de enkelte privathusstande. Men inden vi yderligere uddyber spørgsmålet ”hvad er solenergi”, vil vi lige kort sætte energiformen i perspektiv ved at belyse, hvordan billedet af vindenergi i Danmark rent faktisk ser ud anno 2019. Og vi kan godt afsløre, at det bogstaveligt talt lugter af en vaskeægte solstrålehistorie.

Solenergi i Danmark – et felt i voldsom vækst

Som nævnt er danskerne vilde med solenergi. Danmark er et af de lande, hvor fokus er skarpt rettet mod udviklingen af stadigt mere (omkostnings)effektive, smarte og anvendelige solcelleanlæg, der bliver bedre og bedre til at udnytte solens lys til el- og varmeproduktion.

Du kan læse mere om solcelletilskud her.

Sammen med vindenergiproduktionen ligger dansk solenergi helt i toppen over energikilder i vækst. Vi har de seneste år oplevet den ene rekordsætning efter den anden inden for solenergi i Danmark, hvilket toppede sidste år. Efter en lang og solrig sommer i 2018 kunne man konstatere, at alene solenergi stod for 2,8 % af danskernes samlede elforbrug. Dette er en stigning fra 2017, hvor procentandelen lå på 2,3 %. Og stigningen er endnu mere markant, hvis vi kigger bare seks år tilbage, hvor andelen af energi fra solceller kun svarede til 0,3 %.

Rekorden for dansk solcelleenergi skal ses i lyset af den varme og tørre sommer, der gav 25 % mere sol end året før. Vi bevægede os fra 768 GWh til 961 GWh samlet set for året. Og hvis vi kigger isoleret set på sommermånederne maj, juni og juli tilsammen, kunne vi danskere (og solcelleanlæggene) nyde godt af hele 40 % mere sol end i de tilsvarende måneder i 2017.

Det tegner altså rigtig godt for solenergi i Danmark for fremtiden. For slet ikke at tale om vedvarende energikilder generelt set, da vind- og solenergien tilsammen er steget fra at udgøre 42 % af danskernes elforbrug i 2017 til 45,8 % af forbruget.

Nå, men nu tilbage til spørgsmålet ”hvad er solenergi” – eller rettere: Hvordan virker solenergi? Jo, det skal vi sige dig.

Hvordan virker solenergi?

Solenergi består som nævnt af solens lys, der omdannes til andre energiformer igennem en transformationsproces. Denne proces kræver det rigtige udstyr, der kan skabe varmekraft og elektricitet, og dette udstyr kaldes for solceller.

Solcellen omsætter lysets stråling via indbyggede elektroner, der tilføres energi, når strålerne rammer solcellen. Det er dog vigtigt at forstå, at det faktisk ikke er strålerne, men derimod selve sollyset, der aktiverer solcellen.

Produktet af energiproduktionen via solceller er jævnstrøm. Mængden og styrken af denne strøm afhænger overordnet set af to faktorer:

 • Solcellemodulet/panelets størrelse
 • Sollysets intensitet.

Jo større overflade på solcellemodulet og jo højere sollysintensitet, desto højere strømstyrke. Hvis dit solcelleanlæg er nettilsluttet, betyder det, at anlægget er integreret i din boligs energisystem, som yderligere er forbundet til det offentlige elnet. Men for at du kan udnytte strømproduktionen fra solcellerne, må du først have transformeret jævnstrømmen til vekselstrøm. Dette gør du ved hjælp af en simpel ”net-inverter”, som skal installeres i boligen i nærheden af elmåleren. Net-inverteren muliggør, at strømmen kan udnyttes som vekselstrøm i kontakterne.

Med forbehold for at blive alt for tekniske og ”kedelige”, slår vi nu over til noget, der med sikkerhed er relevant for dig som elforbruger. For hvorfor skal du vælge at investere i solenergi? Eller hvorfor skal du ikke?

Nedenfor gennemgår vi kort fordele og ulemper ved solenergi, så du kan blive velinformeret til selv at træffe din egen beslutning om, hvorvidt denne grønne energiform skal stå for (dele af) dit energiforbrug.

Fordele og ulemper ved solenergi

Dansk solenergi er et ekstremt omdiskuteret emne i dag. Forskere, eksperter såvel som private forbrugere har forskellige holdninger til energiformen og dens muligheder og begrænsninger, og derfor kan det ofte være vanskeligt at finde hoved og hale i, hvad man personligt selv skal og bør mene.

Netop derfor har vi nedenfor opremset en række fordele og ulemper ved solenergi. Så kan du selv tage stilling til, hvad du mener og synes om energiformen.

Fordele ved solenergi:

 • Bæredygtig energikilde (minimal forurening og CO2-udledning – dog udledning af affaldsstoffer i forbindelse med produktion, transport og installation)
 • Vedvarende og uudtømmelig energikilde (der vil gå mange milliarder år, førend solen brænder helt ud)
 • Høj grad af tilgængelighed – for alle og overalt på kloden.
 • Solcellemoduler kræver stort set ingen vedligeholdelse
 • Simpel installation
 • Markante besparelser på el- og varmeregningen
 • Mulighed for at sælge overskydende strøm til energiselskaber og tjene penge.

Ulemper ved solenergi:

 • Dyrt at udvikle og forbedre teknologien til udnyttelse af solenergi
 • Solenergiens effektivitet er dybt afhængig af vejrforholdene og årstiderne (mere sol om sommeren vil betyde større effektivitet – og omvendt om vinteren)
 • Et relativt højt engangsbeløb som opstart, når du investerer i solenergi (NB: Det offentlige tilskud er udløbet)
 • Solpaneler, -celler og -anlæg er stadig relativt pladskrævende
 • Solcelleanlæg har begrænset levetid (de nyeste dog op til 30 år)
 • Dyrt at afskaffe og genanvende
 • Lagring af solenergi via kraftige batterier er fortsat relativt dyrt (teknologien på feltet er dog i rivende udvikling).

Ovenstående lister med fordele og ulemper ved solenergi er langt fra udtømmende, men det kan give dig en fornemmelse af, hvilke potentialer og begrænsninger solenergi rummer. Om du så vælger at påbegynde dit investeringseventyr i denne type grøn energi, er helt op til dig selv.

Solenergi – problemstilling eller mulighedsrum?

Rigtig mange danskere – for ikke at tale om politikere – ser meget positivt på solenergi. Der findes dog også visse skeptikere, der anser solenergi som en problemstilling. Her har vi ofte at gøre med personer, der generelt er forbeholdne over for vedvarende energi som helhed – det vil sige også eksempelvis vindenergi.

En af de store indvendinger, der ofte begrunder solenergi som problemstilling, er det faktum, at solenergi som nævnt er afhængig af en række ”ubekendte” faktorer – herunder særligt vejrforholdene. Netop dette afhængighedsforhold gør mange skeptikere nervøse for forsyningssikkerheden og dermed også sikkerheden i indtjening.

Usikkerheden betyder, at de fleste ikke vælger at gå ”all in” på solenergi som primær forsyning i husstanden, men derimod vælger at bruge det til mindre formål. Det vil sige som et slags supplement til de klassiske energikilder såsom kul og olie.

Ikke desto mindre er solenergi med den rette udnyttelse et effektivt supplement. I dag anvendes solcelleanlæg ikke kun til private husstande, men i den grad også til formål – eksempelvis vejbelysning, lysbøjer, lommeregnere og meget andet. Og for de husstande og bygninger, der ikke er en del af fjernvarmenettet, vil en kombination af solfangere og varmepumper være et godt rentabelt alternativ til opvarmning.

Faktisk viser undersøgelser, at almindelige solceller kan transformere hele 9-15 % af sollysets energi til elektricitet. Og de nyeste og mest avancerede anlæg vil reelt set kunne udnytte op til 20 % af indstrålingsenergien. Udviklingen på området går kun i én retning, og vi kan derfor med høj sandsynlighed se frem til yderligere forbedringer i fremtiden.

Og apropos dansk solenergi i fremtiden …

Hvad med dansk solenergi i fremtiden?

Solenergi i fremtiden på dansk jord ser ud til at have ekstremt gunstige vækstbetingelser. Eksperter spår, at solenergi sammen med vindenergi vil blive de vigtigste energikilder i Danmark, hvilket også hænger sammen med yderst ambitiøse forventninger og mål til udviklingen fra politisk side.

De danske politikere satser tungt på vedvarende energi, hvilket betyder, at Danmark allerede i 2050 skal være fuldstændig uafhængig af fossile brændsler. Og her spiller solenergi en ekstremt vigtig rolle.

Solceller bliver en afgørende drivkraft i den grønne omstilling af energinettet. Solenergien skal bidrage med betydelige mængder ”grøn strøm”, hvilket skal sikre, at vi som nation kan følge med den stigende efterspørgsel på vedvarende energi, når både elbiler, varmepumper og datacentre knopskyder rundt omkring i landet.

Og solcellerne har også potentialet til at nå i mål med den ambitiøse plan. Ifølge forskere fra DTU svarer potentialet i solcellers strøm til 30 % af fremtidens energiforbrug. Samtidig spås solcellerne at blive stadig mere effektive og avancerede, hvilket kan betyde, at resultaterne overrasker og bliver endnu bedre.

Kort sagt: Udsigterne for solenergi i fremtiden er meget lyse – bogstaveligt talt.

Er du interesseret i vedvarende energi, og vil du gerne bidrage til den grønne omstilling? Hos nettopower går vi aktivt ind i kampen for grønnere energiproduktion og -forbrug – uden at det skal koste vores kunder kassen. Læs mere om, hvordan du kun ved hjælp af 19 kroner om måneden kan få grøn strøm fra danske vindmøller direkte ud igennem dine stikkontakter derhjemme.

Hvad betyder dette?.

Og har du yderligere spørgsmål til vores services, må du endelig ikke tøve med at tage kontakt til os – eller tilmelde dig som ny kunde.

Vi ser frem til at høre fra dig – og ønsker dig held og lykke med dit potentielle solenergi-eventyr. Hvem ved – måske det kan ende med også at blive en vaskeægte solstrålehistorie.