Vindenergi er det nye grøn i 2021 – og for fremtiden

Blæsten kan man ikke få at se. Sådan lyder den gode, gamle børnesang, som de fleste kender til og har hørt. Og der er da også noget om snakken. Vi kan ikke som sådan se blæsten, men som børnesangen også fortsætter, er det til gengæld let at se, at det blæser, når ”møllen rigtig svinger rundt med sine store vinger”. Vindkraft er altså en ting, selvom man ikke direkte kan se det.

Så selvom vi rigtignok ikke kan se blæsten, kan vi godt se effekten af den. Og det er en meget stor og positiv effekt, når man betragter den producerede vindenergi. Danmark er nemlig de seneste år blevet et af forgangslandene, når det handler om produktion af energi baseret på vedvarende energikilder, som du kan læse mere om her. Her er vindenergi blevet et af ”flagskibene” og en af de klart mest udbredte energiformer inden for kategorien af miljøvenlige energikilder, som skyldes den vindkraft, vi har i Danmark.

Men hvad er vindkraft og vindenergi egentlig? Hvorfor er vindenergi så populært? Hvilket potentiale afspejler energiformen? Og hvilke fordele og ulemper ved vindenergi findes der? En masse relevante og gode spørgsmål, som du kan finde svar på lige her. I dette blogindlæg sætter vi nemlig fokus på vindenergi i Danmark med henblik på at vise dig, at der er noget om snakken. Eller populært sagt: At snakken om vindenergi bogstaveligt talt ikke bare er varm luft.

Rigtig god fornøjelse.

Hvad er vindenergi / vindkraft?

Vindenergi er betegnelsen for den bevægelsesenergi (kinetisk energi), som vinden indeholder, og som kan udnyttes til at producere elektricitet. Overordnet set klassificeres vindenergi som en vedvarende energikilde, hvilket betyder, at det er en ubegrænset og uudtømmelig reserve – i modsætning til de fossile brændsler, der repræsenterer knappe ressourcer. Dette skyldes, at vindenergi er en indirekte form for solenergi, da solens varme og stråler er med til at igangsætte vindbevægelser.

Af denne grund refererer man ofte til vindenergi som værende en bæredygtig energikilde, da den for det første varer ved og ikke bare sådan lige slipper op, og for det andet fordi, at vindenergi er en CO2-neutral energiform, der således er med til at reducere miljøforureningen på verdensplan.

Ingen vindenergi uden vindmøller, der driver hele værket

Men ingen vindenergi uden en vindmølle, der rent faktisk kan transformere vindenergien til strøm, som vi danskere kan udnytte i vores hjem. Vindmøller er store, og der er forskellige holdninger til, hvor æstetisk flotte de tager sig ud i landskabet. Men hvordan virker vindmøller? Vi vil ikke bevæge os ind den fagteknisk avancerede udredning af, hvordan vindmøller virker inde i maskinrummet, men derimod holde os til en kort forklaring af, hvordan vindmøller reelt set producerer vindenergi.

Meget kort fortalt virker en vindmølle ved, at vindens kraft påvirker møllens vinger til at dreje rundt. Rotationsbevægelsen fra vingerne driver en integreret strømgenerator, der omdanner bevægelsesenergien til brugbar strøm, hvilket har fået navnet vindkraft eller vindenergi. Herefter sker der en automatisk kobling af den genererede strøm til elnettet, der via et stort netværk af ledninger transporterer strømmen ud til stikkontakterne i de danske hjem.

På den måde kan vi altså udnytte vindenergi / vindkraft i Danmark til at skabe en mere miljøvenlig strømproduktion, og det er årsagen til, at vi i dag ser flere og flere vindmøller og ligefrem vindmølleparker blomstre op i det danske land.

I dette indlæg kan du læse om mulighederne med en husstandsmølle.

Vindenergi i Danmark stormer fremad

At satse på vinenergi som model er en fornuftig satsning, der kan give betydeligt afkast på sigt. I hvert fald, hvis man skal tro de nyeste statistikker på området for vedvarende energi. Dansk vindenergi er i stor fremgang. Eller hvis man skulle blive i vindmetaforerne: Vindenergi i Danmark stormer fremad. På politisk plan bliver der gjort store investeringer med hensyn til vindenergi i fremtiden, og der er store ambitioner om, at dansk vindenergi fortsat skal være en større forretning for de danske elproducenter på internationalt plan.

Men det er nu langt fra kun iblandt politikerne, at der blæser ”grønne vinde”. Vindenergi er i den grad også blevet en meget efterspurgt vare, der er i høj kurs blandt både de danske forbrugere, der bliver mere og mere miljøbevidste, og inden for erhvervslivet, hvor klimavenlighed prioriteres højt.

Ifølge de nyeste statistikker fra Energistyrelsen, spiller vindenergi i dag den absolut vigtigste rolle i den grønne omstilling, der skal bære Danmark fremad mod det ambitiøse mål om, at vi bliver 100 procent uafhængige af fossile og miljøskadelige brændsler i 2050. Og vi er allerede godt på vej. Tal fra Energinet viser, at danske vindmøller leverede strøm svarende til hele 43,4 procent af Danmarks samlede energiforbrug i 2017. Man fristes således til at sige, at vindenergi i Danmark har haft rigtig stor medvind – og fremtidens (vejr-)prognoser ser rigtig positive ud på området.

Men betyder det så bare, at vi har implementeret flere og flere vindmøller på dansk jord? Nej, tværtimod. Faktisk er antallet af vindmøller faldet. Årsagen til den stigende produktion af vindenergi er, at vindmøllerne bliver produceret større og mere effektive, hvilket øger det samlede resultat.

Så fremtiden er klar for Danmark: Vindenergi bliver en grøn energiform, som både de danske forbrugere og politikere vil komme til at snakke meget mere om de næste mange år.

Fordele og ulemper ved vindenergi

Ligesom ved alle andre former for energikilder gælder følgende forhold også for vindenergi: Fordele og ulemper er og bliver et grundvilkår. Vandene (eller rettere vindene) deler sig, når der tales om vindenergi, og der vil altid være dem, der er fortalere for at fremme vindenergi i Danmark, og dem, der er mere skeptiske og fremhæver potentielle ulemper.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi hos nettopower er varme fortalere – ja, ligefrem forkæmpere – for dansk vindenergi / vindkraft, og vi er stolte over at kunne tilbyde alle vores kunder muligheden for at modtage strøm fra danske vindmøller. Ikke desto mindre skal det være helt op til dig selv, hvorvidt du personligt vil hoppe med på den grønne vindmølle. Skulle du være i tvivl, kan du med fordel læse med nedenfor, hvor vi kort har oplistet en række potentielle fordele og ulemper ved vindenergi, der måske kan inspirere dig til at træffe din egen beslutning.

Potentielle fordele ved vindenergi:

  • Vindenergi er en vedvarende energikilde – det vil sige en uudtømmelig ressource

  • Vindenergi er miljøvenlig, da CO2-udledningen begrænser sig til transporten og under produktionen

  • Der er generelt stor politisk, såvel som befolkningsmæssig, opbakning bag vindenergi i Danmark

  • Den nyeste teknologi på området muliggør, at de gamle vindmøller kan erstattes med færre, mere effektive og mindre støjende modeller

  • Den store efterspørgsel på vindenergi sænker priserne på strøm fra danske vindmøller, så det ikke bare er en god investering for miljøet, men også din pengepung.

Potentielle ulemper ved vindenergi:

  • Vindenergiens effektivitetsgrad kan variere afhængigt af vejrforholdene, hvilket kan betyde, at energiproduktionen daler betydeligt, når det periodisk er vindstille

  • Forskning og udvikling på feltet kræver store økonomiske ressourcer.

  • Vindmøller optager en del plads i landskabet.

  • Det kan være svært og dyrt at oplagre vindenergien, når der periodisk produceres for meget strøm.

  • Visse dele af befolkningen kan opleve lydmæssige gener som følge af vindmøllerne.

 

Vi skal som sagt ikke gøre os til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert. Men hos nettopower tror vi på dansk vindenergi og spår denne grønne energiform en lys fremtid.

Er forsyningssikkerheden i fare ved dansk vindenergi?

Som vi kort har været inde på i forbindelse med de potentielle fordele og ulemper ved vindkraft, påpeger mange skeptikere, at graden af forsyningssikkerhed ved strømmen daler drastisk, når den kommer fra danske vindmøller. Og det er der da også på sin vis en vis rigtighed i. Vindenergi er nemlig relativt letpåvirkelig af vind og vejr – bogstaveligt talt.

Når det blæser meget i Danmark, vil der selvsagt blive produceret ekstra meget strøm, hvilket både vil sænke elpriserne på vindenergi og skabe et behov for eventuel lagringskapacitet ved overproduktion. Omvendt vil perioder med vindstille vejrforhold bidrage til en lavere energiproduktion. Denne sensitivitet i forhold til vejrets udvikling påvirker forsyningssikkerheden, der ikke er lige så stabil som eksempelvis ved energi produceret fra fossile brændsler.

Ikke desto mindre har vejrforholdene udviklet sig til den danske energiproduktions fordel den seneste tid, hvor storme og vindige forhold generelt har sikret relativt stabil og høj produktion – endda med adskillige rekorder.

Du kan læse mere om analyse af vindenergis forsyningssikkerhed og pålidelighed på Energinets hjemmeside.

Vil du være med på vindenergi i fremtiden? Det koster kun 19 kroner om måneden

Kunne du godt forestille dig at hoppe med på den grønne bølge og investere i vindenergi i fremtiden? Det forstår vi sådan set godt. Og hos nettopower kan vi hjælpe dig rigtig godt på vej – på meget kort tid.

Hvordan? Ganske simpelt ved at tilmelde dig vores service om at modtage strøm fra danske vindmøller for kun 19 kroner om måneden . Det lyder måske næsten for godt til at være sandt, men faktum er, at du for 19 kroner månedligt vil kunne gøre en lille forskel, der i den grad tæller i det store miljøregnskab. Enhver lille indsats bringer os og Danmark nærmere 2050-målene om at blive totalt uafhængige af fossile brændsler.

Hvad betyder dette?

En kamp, som vi hos nettopower tager aktivt del i – og vi vil med glæde invitere dig med på vognen.

Vi håber, at du har fået øjnene op for, hvad vindenergi er for en størrelse, og at du måske selv har fået mod på at investere i denne grønne energiløsning.