Husstandsmølle – få økonomisk medvind i privaten

Vi kender alle sammen til klassiske vindmøller. Men har du mon hørt om en såkaldt husstandsvindmølle før? Måske du er stødt på fænomenet under andre betegnelser såsom ”husvindmølle”, ”husmølle”, ”havevindmølle” eller lignende udtryk. Fælles for dem alle er, at der grundlæggende er tale om en bestemt type af vindmøller til private borgere.

Men hvad er en husstandsmølle egentlig for en størrelse? Hvordan ser husstandsmøllers priser ud generelt? Er der regler for husstandsmøller? Og kan alle få en vindmølle privat? Alle disse spørgsmål og flere til kan du finde svar på i dette blogindlæg, der sætter fokus på den populære husstandsvindmølle, og hvad du bør være opmærksom på, hvis du selv overvejer at investere i en vindmølle til private formål.

Rigtig god læselyst!

Hvad er en husstandsvindmølle?

Husstandsvindmøller – også kaldet vindturbiner til private – er små vindmøller til private brugsformål. Nærmere betegnet til produktion af elektricitet i husstanden.

Der er altså kort fortalt tale om en særlig type små vindmøller til private, der overordnet set fungerer fuldstændig ligesom storebrorkategorien: den almindelige vindmølle. Når vinden rammer husstandsvindmøllens vinger, sættes de i sving som følge af vindens ”kinetiske energi” (bevægelsesenergi). Vingernes rotationskraft overføres til en generator inde i vindmøllen, der således transformerer den kinetiske energi til almindelig vekselstrøm, som vi kan udnytte til diverse formål i husstanden. 

Vi har derfor at gøre med en type energiproduktion, der hverken gør brug af fossile brændsler eller udleder forurenende gasarter, hvilket gør husstandsvindmøller til en bæredygtig og miljøvenlig metode til energiproduktion – på lige fod med de store industrivindmøller. 

Populært sagt: en klassisk vindmølle i miniatureudgave – plantet på privat grund til private formål.

Så langt, så godt. Men lad os kigge nærmere på, hvorfor det kan være en god idé at investere i en husstandsmølle.

Husstandsvindmøller er et økonomisk pust i hverdagen

Den høje, hvide vindmølle i det danske landskab er nærmest blevet et nationalsymbol i Danmark. Vindmøllerne knopskyder overalt i det danske land – til lands og til vands. Og senest er de nu også begyndt at vise sig i de danske hjem i form af husstandsvindmøller til private. Denne type små vindmøller er fortsat udbredt i et begrænset omfang. Både med hensyn til antallet og kendskabet til dem. Ikke desto mindre blæser vindene bestemt i retningen af, at flere og flere danskere vælger at investere i en husstandsvindmølle.

En del af den stigende popularitet må tilskrives den enormt store indsats, som Danmark i dag gør for at fremme vindenergi – såvel som andre vedvarende energiformer. Dette ud fra et fastlagt mål fra regeringens side om, at vi i Danmark skal være 100 procent uafhængige af fossile og miljøskadelige brændsler i 2050.

Netop dette bidrager vindenergien i høj grad til at realisere. Ifølge Energinet producerede danske vindmøller strøm svarende til 43,4 procent af det samlede danske energiforbrug i 2017. Der er altså billedligt talt gang i sejlene på dette indsatsområde – og dét kan mærkes i forhold til danskernes stigende efterspørgsel på husstandsvindmøller. På nuværende tidspunkt anslås det, at der findes i omegnen af 400-600 husstandsvindmøller fordelt rundtomkring i det danske land. Et tal, der kun vil stige i fremtiden.

Men hvad skyldes denne efterspørgsel på husstandsvindmøller så?

Jo, først og fremmest er de fleste investeringer i husstandsvindmøller økonomisk motiveret. Det skal forstås således, at du med en vindmølle i haven eller et andet sted på grunden vil kunne producere energi til eget privat forbrug. Ganske på lige fod med udnyttelsen af solenergi, som mange danskere nyder godt af ved at få installeret solceller [indsæt link til det nye blogindlæg].

Denne egenproduktion af strøm vil unægtelig betyde, at du i forskellig grad afhængigt af forholdene vil opleve besparelser på din el- og varmeregning.

Med andre ord: En husstandsvindmølle kan give dig et økonomisk pust i hverdagen.

Hvad koster en husstandsvindmølle? Priser og omkostninger

Men én ting er, at du kan spare penge på længere sigt med en husstandsvindmølle. Noget andet er følgende spørgsmål: Hvad koster en vindmølle til private? Vindmøllepriser svinger fra leverandør til leverandør – og fra model til model. Det er derfor ikke helt nemt at give et endegyldigt svar på, hvad en husstandsvindmølle koster generelt set, da det er ganske kontekstbestemt.

Husstandsvindmøllers priser varierer typisk afhængigt af:

 • type
 • kvalitet
 • størrelse.

Samt ikke mindst en række andre eventuelle forhold såsom leveringsomkostninger, installation mv.

Der findes faktisk så mange udgaver af husstandsvindmøller, at priser på markedet svinger helt fra cirka 30.000 kr. til hele 800.000 kr., afhængigt af hvor kvalitetsorienterede og avancerede modellerne er. Her er det klart, at du får betydelig højere ydeevne og virkningsgrad ved de dyre af slagsen end ved de billigste. Hvilken størrelse og kvalitet, du bør gå efter, er dog ultimativt bestemt af dine individuelle brugsbehov og formålet med din private produktion af vindenergi.

Er du bare det mindste i tvivl om, hvilken type husstandsvindmølle der matcher dine behov bedst, anbefales det altid at konsultere en fagperson for vejledning, så du sikrer dig den rette investering – med det bedste afkast.

Men én ting er sikkert: Din kommende husstandsvindmølle koster ikke lige så meget som en af de store, klassiske industrivindmøller. Og dét er da værd at tage med.

Hvor meget strøm producerer en vindmølle?

Set i lyset af snakken om husstandsvindmøllepriser er det nærliggende at spørge sig selv om følgende:

Kan investeringen i en husstandsvindmølle så overhovedet tjene sig selv hjem?

Og ja, det kan den!

Hvor lang den specifikke tilbagebetalingstid er, afhænger af, hvor høj prisen på husstandsvindmøllen oprindeligt var, da du købte den, og hvor meget energi den vil kunne producere. Mængden af produceret energi hænger direkte sammen med størrelsen på din husstandsvindmølle – eller mere præcis højden og vingernes længde.

Eftersom husstandsmøller til private formål er mindre i størrelse end de klassiske industrivindmøller, producerer de også tilsvarende mindre energi. Men det er nu langtfra ensbetydende med, at en husstandsmølle ikke kan producere en god portion energi, som ejermanden uden tvivl vil kunne mærke på sin el- og varmeregning.

Mængden af energiproduktion fra husstandsvindmøller til private er begrænset af, at de ifølge dansk lovgivning maksimalt må være 25 meter høje (de mindste af slagsen ligger på 16 meter) og have et rotorareal på 200 m2. Til sammenligning vil de store, klassiske vindmøller snildt kunne rage 150 meter eller mere op i vejret, hvilket naturligt giver dem bedre betingelser for at producere mere strøm.

Danmarks absolut største vindmølle på intet mindre end 222 meters højde kan generere 216.000 kWh på bare ét døgn, hvilket ifølge Vestas svarer til 36.000 MWh på et år. Disse tårnhøje tal kan en husstandsvindmølle på ingen måde måle sig med. Men det behøver den nu heller ikke, da den typisk udelukkende skal tjene som supplement til én husstands strømforsyning – ikke flere tusinders.

En generel tommelfingerregel siger, at en husstandsvindmølle vil kunne producere en mængde strøm, der svarer til cirka 55-60 % af dit samlede årlige energiforbrug. Det eksakte tal afhænger som tidligere nævnt af størrelsen på henholdsvis din husstandsvindmølle og dit elforbrug.

Hvor de største husstandsvindmøller let kan runde en årlig produktion på 40.000 kWh eller derover, vil de mindre modeller typisk producere mellem 6.000 og 16.000 kWh om året. Og du vil som regel opnå en maksimal ydeevne ved en blæst på cirka 20 meter i sekundet, hvilket dog er et relativt sjældent syn i Danmark, hvor vindens middelhastighed ligger på cirka fem meter i sekundet.

Men konklusionen er altså, at du med lidt medvind på matriklen faktisk kan få en hel del strøm ud af din private husstandsvindmølle, hvilket kan nedbringe din varme- og elregning på sigt.

Fordele ved vindmøller til private

Netop lavere varme- og elregning står som en af de største fordele ved husstandsvindmøller. Men de økonomiske besparelser er dog langtfra den eneste fordel, du kan profitere af som ejer af en husvindmølle.

Blandt de typiske fordele finder du:

 

 • færre udgifter til el og varme
 • altid ”gratis” produktion af strøm, når vinden blæser
 • miljøvenlig og CO2-neutral energiproduktion
 • udnyttelse af vinden som vedvarende og bæredygtig energikilde 
 • grøn energiløsning, der kan booste din boligs samlede værdisætning
 • langtidsholdbar løsning med en levetid på op til 30 år
 • mulighed for at sælge overproduktion af strøm og dermed tjene flere penge.

 

Der er altså rigtig mange gode grunde til at investere i en husstandsvindmølle – hvis altså de lovmæssige krav og betingelser er opfyldt. Lad os tage et blik på dem.

Krav til husstandsvindmøller – regler og love

Hvorvidt du kan opføre en privat husstandsvindmølle på din grund, afhænger af en lang række bestemmelser – herunder afstanden til naboerne, vindmøllens støjniveau, godkendelser jf. Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning mv.

Følgende krav og regler for husstandsvindmøller gælder:

 

 • Afstanden til støjbelastede naboer er afhængig af husstandsvindmøllens støjniveau. Hvor langt vindmøllen skal placeres fra nabobeboelse varierer altså fra vindmølle til vindmølle, når møllen er under 25 meters totalhøjde, som husstandsvindmøller er.
 • Vindmøllens placering skal være mindst 300 meter fra større skovområder og nærmeste kirke.
 • Der skal være mindst 100 meter til strande.
 • Afstanden til søer og åer skal minimum være 150 meter.
 • Husstandsvindmøllen skal være opsat med en afstand på minimum 20-25 meter fra dit hus.
 • Du skal søge om tilladelse hos kommunen og dit energiselskab.
 • Du må ikke dele din husstandsvindmølle med naboer.

 

Disse krav er adgangsgivende, i forhold til om du kan blive godkendt af kommunen til en husstandsvindmølle. Du skal nemlig først og fremmest ansøge hos din kommune om at opføre vindmøllen, inden du foretager dig noget i praksis.

Kommunen vurderer blandt andet din husstandsvindmølles støjniveau sammenholdt med det øvrige støjniveau i området, hvor du bor. Reglerne for støjniveauet lyder således:

 • maksimalt 44 dB ved vindhastighed på otte meter i sekundet 
 • 42 dB ved seks meter i sekundet.

Det betyder også, at du trods opfyldelse af ovenstående krav ikke nødvendigvis er garanteret godkendelse, hvis nu eksempelvis dine naboer i forvejen har en støjende husstandsvindmølle privat. Samtidig er det et krav, at dine naboer reelt set skal godkende din husstandsvindmølle.

Dette er bare én af de mange overvejelser, du bør gøre dig, inden du køber din husstandsvindmølle. Her til sidst vil vi lige kort fremhæve en række andre forhold, du bør være opmærksom på.

Vigtige overvejelser ved investering i en husstandsvindmølle

Foruden godkendelse fra kommunen og opfyldelse af minimumskravene er der et væld af øvrige tanker, overvejelser og omstændigheder, der skal være styr på, når du påtænker at købe en husstandsvindmølle.

Her får du et lille udpluk af spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv inden investeringen:

 • Hvad er dit energiforbrug og behov – og hvor stor gavn vil du reelt set kunne få af en husstandsvindmølle? Vær opmærksom på, at en husstandsvindmølle typisk ikke kan gøre det ud for en hel husstands behov for strømforsyning – det er udelukkende et godt supplement.
 • Har du specifikke krav og ønsker til din husstandsvindmølles udseende, størrelse og virkningsgrad/effekt?
 • Bor du i et område, hvor vindforholdene generelt er gunstige i forhold til produktion af vindenergi?
 • Hvor frit vil din husstandsvindmølle kunne stå på grunden? Kan du undgå træer, beplantning eller lignende, der afskærmer for vinden? Sørg for, at vindmøllen er placeret i en retning mod vest, da vi generelt har vestenvind i Danmark.
 • Kan du søge om energitilskud? Ifølge de nye regler fra 2013 kan du søge om tilskud, hvis din vindmølle er opsat efter d. 20. november 2012.
 • Er det overhovedet muligt at opsætte en husstandsvindmølle der, hvor du bor? I visse byzoner er det ikke tilladt – fx Københavnsområdet.

Generelt set kan man sige, at det giver rigtig god mening at investere i en husstandsvindmølle til private brugsformål, hvis din husstand har et stort elforbrug, og hvis din grund geografisk er placeret et godt sted, hvor vestenvinden har fri passage og kan sætte fut i vindmøllens vinger. 

Vi håber, at du med dette blogindlæg er blevet meget klogere på husstandsvindmøller og måske tilmed har fået mod på selv at investere i en af slagsen til hjemmet. Og hvis du vil vide mere om, hvad blæsten kan gøre for dit energiforbrug, kan du læse meget mere i vores blogindlæg om vindenergi. Du kan også læse om, hvordan vi hos nettopower er med på vindenergibølgen med vores tilbud om at give grøn strøm fra danske vindmøller – direkte i din stikkontakt.

Held og lykke – og god vind på dit investeringseventyr!