Aflæsning af elmåler – sådan gør du

Aflæsning af elmåler er nok ikke ligefrem det, der står øverst på din to-do-liste i hverdagen. Og det forstår vi sådan set godt. At aflæse elmåler er noget, som de færreste danske elkunder forstår sig særligt meget på, og som de færreste overhovedet interesserer sig for. Men selvom det både kan virke uinteressant og ofte er forbundet med betaling af el-, varme- eller vandforbrug, ja så er aflæsning af elmåleren ekstremt vigtigt – både for din elregning og din pengepung.

Men hvad er en elmåler egentlig? Hvordan virker en elmåler? Hvordan aflæser man sin elmåler? Og hvad er forskellen på manuel aflæsning og fjernaflæsning af elmåler? 

Er du også lidt forvirret? I så fald bør du læse med i dette blogindlæg, hvor vi sætter fokus på elmåleren med henblik på at give dig al den viden, du skal bruge for at sikre dig korrekt aflæsning af din elmåler.

Rigtig god læselyst!

Hvad er en elmåler – og hvordan virker en elmåler?

Lad os lægge ud med lidt basalt definitionsarbejde. For hvad er en elmåler i bund og grund? De fleste kan nok godt være med så langt til at forstå, at det handler om en enhed, der måler el. Så langt, så godt. Men lad os lige knytte et par ekstra kommentarer til forklaringen.

Når vi siger ”måle el”, mener vi rent faktisk måling af kilowatt-timer (kWh). Din elmåler måler nemlig, hvor mange kWh din husstand forbruger. Du kan således bruge din elmåler til at tjekke op på dit elforbrug og dermed løbende sikre, at din elregning ikke overrasker dig negativt.

Elmåleren virker således, at apparatet har en integreret måler i sig, der konstant registrerer den effekt (kW), som elinstallationen anvender i husstanden. Det foregår enten ved hjælp af et mekanisk tælleværk eller via elektronisk elmåler i de nyere versioner.

Men hvilke typer af elmålere findes der så? Lad os se nærmere på det nedenfor.

For at aflæse din elmåler korrekt, må du først forstå den

Måske du på nuværende tidspunkt tænker: Hvordan ser en elmåler ud? Og det er faktisk ikke et så dumt spørgsmål endda. Der eksisterer nemlig mange forskellige modeller og versioner, og mange danskere har stadig den dag i dag ikke stiftet bekendtskab med deres elmålere. Det er vigtigt først at kende til og forstå sin elmåler, hvis man vil være sikker på at kunne aflæse elmåleren korrekt. 

Men trods forskellige design og generationer af elmålere har de langt hen ad vejen samme opbygning og funktion. Overordnet set skelner man mellem henholdsvis klassiske, gamle elmålere, der aflæses manuelt, og nyere, elektroniske elmålere, hvor aflæsningen foregår digitalt.

Manuel aflæsning eller fjernaflæsning af elmåler?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til aflæsning af elmåleren, skal du først og fremmest have undersøgt, hvilken type elmåler dit hjem er udstyret med. Altså hvorvidt der er tale om manuel aflæsning af elmåler eller fjernaflæsning af elmåler.

 • Traditionel/manuel elmåler: Dette er aktuelt, hvis du har en lidt ældre elmåler. Her vil du typisk modtage et aflæsningskort fra dit lokale netselskab (dem, der ejer din elmåler), når det er tid til at aflæse din måler – typisk i slutningen eller starten af et kalenderår. På aflæsningskortet står der, at du skal aflæse og indberette aflæsningen til netselskabet.
 • Elektronisk/automatisk elmåler: Dette er aktuelt, hvis du har en relativt ny elmåler. Her skal du ikke selv bekymre dig om at aflæse din elmåler, da du automatisk får foretaget fjernaflæsning af elmåler. Din elmåler har en indbygget radiosender, der flere gange i døgnet ganske automatisk sender data og aflæsninger til dit netselskab. Og du skal ikke engang aflæse og indberette, hvis du flytter eller skifter elleverandør. Det bliver klaret for dig.

I dag er langt størstedelen af de danske elkunder i besiddelse af en elektronisk elmåler. Den teknologiske udvikling har så at sige gjort det nemmere og sjovere at være elkunde, da du dels ikke selv skal bekymre dig om konstant at aflæse elmåler og dels kan følge dit eget elforbrug langt mere minutiøst – faktisk time for time. Her skal du dog lige være opmærksom på, at hvis det er første gang, du får en fjernaflæst elmåler opsat, så vil der som regel gå to måneders tid, før du rigtig kan følge dit forbrug på timebasis.

Er du i tvivl?

Hvis du bare er det mindste i tvivl om, hvorvidt du er så heldig at have fjernaflæsning af elmåler, eller om du selv skal i gang, bør du tjekke op på det og rådføre dig. Her kan du tage fat i din egen elleverandør, som uden tvivl kan vejlede dig, og som kan vise, hvor du finder dine forbrugstal, ser udviklingen i dit elforbrug og meget mere. Alternativt bør du kontakt dit netselskab, der kan give dig fuld afklaring om din elmåler. Hvis ikke du er klar over, hvilket netselskab du er tilknyttet, kan du finde ud af det lige her på Dansk Energis hjemmeside.

Hvad med aflæsning af gasmåler?

Men hvad nu hvis du ikke opvarmer din bolig via elektricitet, men derimod er hoppet med på gasbølgen? Flere og flere danskere vælger gas og naturgas som energikilde i husstanden, og her er aflæsning af gasmåler ikke ret meget anderledes end ved en manuel aflæsning af en elmåler.

Du vil typisk få besked fra det pågældende distributionsselskab, når gasmåleren skal aflæses – typisk i forbindelse med årsaflæsningen. Her skal du altså selv aflæse og indberette dit gasforbrug, hvilket du på de fleste gasmålere gør ved at læse tallene fra venstre mod højre.

Hvorfor er det vigtigt at aflæse elmåler? 

Men lad os lige tage et skridt tilbage og adressere spørgsmålet om, hvorfor det overhovedet er så vigtigt at aflæse elmåler en gang imellem? For det er der en rigtig god grund til, kan vi godt afsløre.

De faste aflæsningers vigtighed skyldes simpelthen, at de danner basis for: 

 • Udregningen og afregningen af det forudgående års forbrug
 • Estimering af dit forventede forbrug så tæt på dit faktisk forbrug som overhovedet muligt.

Det betyder altså, at aflæsning af elmåleren giver en yderst vigtig information, der skal sikre, at du bliver korrekt afregnet i forhold til dit reelle elforbrug. Grunden til dette er, at dine elregninger udsendes som såkaldte ”a conto-opkrævninger”, der laves på baggrund af det dit forventede elforbrug. På den måde ender du hverken med at betale for meget eller for lidt for din el.

Så hvis vi skulle give et kort svar på spørgsmålet om ”hvorfor”, ja så ville det nok være: For din egen (og pengepungens) skyld.

Fordele ved fjernaflæsning af elmåler

Vi vender lige kort tilbage til skellet mellem manuel aflæsning og fjeraflæsning af elmåler. Der er nemlig en lang række fordele ved at have en elektronisk elmåler installeret i husstanden. Vi har allerede været inde på nogle af fordelene, men her kommer alligevel lige et kort oprids af de vigtigste:

En elektronisk elmåler giver dig blandt andet:

 

 • Færre bekymringer vedrørende kontrol af elmåler

 

 • Automatisk aflæsning og indberetning til netselskabet (det gælder som sagt også aflæsning af elmåler ved flytning/fraflytning)
 • Bedre betingelser for korrekt afregning af elforbrug, så du ikke betaler for meget.
 • ”Time for time”-monitorering af dit elforbrug
 • Mulighed for at aflæse elmåler online via fx Selvbetjening, apps eller lignende tjenester
 • Ekstra tryghed som hus- eller virksomhedsejer grundet detaljeret indsigt i dit forbrugs udvikling og status
 • Mulighed for at reagere øjeblikkeligt i tilfældet af, at dit forbrug akut skulle ændre sig eller udvikle sig i en uventet retning.

 

 

Dette er bare nogle af de fordele, som en elektronisk elmåler kan bidrage med som elkunde. Men lad os bevæge os lidt videre i konteksten og se på, hvornår aflæsning af elmåleren typisk er aktuelt for dig.

Hvornår bør du foretage aflæsning af elmåler?

Hvis du er en af de mange med elektronisk aflæsning af elmåler, er ”hvornår” i bund og grund ikke det mest vigtige spørgsmål at stille. Din elmåler aflæses jo automatisk, så du ikke selv skal røre en finger.

Alligevel kan det være fornuftigt som elkunde at være bevidst om, hvornår disse aflæsninger egentlig sker, hvis du selv vil dobbelttjekke, at tallene stemmer nogenlunde – eller bare generelt gerne vil følge lidt med i dit forbrug og afregningen.

Aflæsning, indberetning og afregning af dit elforbrug sker typisk én gang årligt (en såkaldt ”årsaflæsning”). Her modtager du som nævnt en henvendelse pr. mail, brev eller via e-Boks med en påmindelse om aflæsning af elmåler, hvis du ikke har en elektronisk elmåler. Ellers bliver det gjort automatisk for dig, hvorefter du kan tjekke afregningen af dit elforbrug digitalt eller på din elregning.

Husk, at du i langt de fleste tilfælde vil kunne indberette og aflæse elmåler online, så du ikke skal bøvle med at afkode det på selve måleren i husstanden.

Aflæsning af elmåler ved flytning eller fraflytning.

Men hvordan var det nu lige med aflæsning af elmåler ved flytning eller fraflytning? Her gælder det, at du intet skal gøre ved fjernaflæsning af elmåler. Omvendt skal du ved en klassisk elmåler af ældre dato huske at aflæse det tal, som måleren viser på selve dagen, hvor du flytter ind/ud eller skifter elselskab. Du kan her finde en flytte huskeliste.

Det er et godt råd at skrive tallet ned, så du kan huske, hvor meget du bliver opkrævet for i din slutopgørelse for elaftalen på den adresse, som du flytter fra.

Du skal dog være opmærksom på, at du typisk altid skal melde din flytning til dit nye elselskab – uanset hvorvidt der er tale om aflæsning af digital elmåler eller en ældre version.

Hvad hvis du glemmer at aflæse elmåler til tiden?

Ingen er perfekte. Og man kan let komme til at glemme vigtige deadlines i en stresset og travl hverdag – fx aflæsning af elmåler. Men bare rolig – du skal ikke flytte fra hus og hjem, hvis du kommer til at overse at aflæse elmåler en enkelt gang. I det tilfælde, at fristen er overskredet, skal du skynde dig hurtigst muligt at kontakte dit netselskab eller din elleverandør, så de kan få oplysningerne. Det kan nemlig betale sig at give en korrekt måleraflæsning, så dit forventede forbrug og dine regninger ren faktisk også matcher det, som du reelt set bruger.

Hvis du ikke retter henvendelse, vil dit forbrug blive skønnet ud fra den sidste dag i aflæsningsmåneden, hvilket typisk vil inkludere et pålagt gebyr. Samtidig vil du risikere, at dine elregninger efterfølgende vil være mere upræcise, hvilket kan koste dig dyre penge.

Nå, men lad os springe videre til næste step og spørgsmål i forhold aflæsning af elmåler: Hvordan? 

Aflæsning af elmåler – sådan gør du

Der findes som tidligere nævnt mange forskellige modeller af elmålere. Men de har heldigvis gennemgående træk hvad angår opbygning, funktioner og betjening. Nedenfor tager vi udgangspunkt i aflæsning af en Radius-elmåler, da Radius er én af de store elnetselskaber i Danmark. Der er tale om aflæsning af digital elmåler i eksemplet, da det dette som sagt er den mest udbredte løsning i dag.

Kilde: Radiuselnet.dk.

I tilfældet af elektronisk aflæsning af elmåler vil selve aflæsningen og indberetningen ske automatisk. Men aflæsning af en ny elmåler giver dig samtidig rig mulighed for at få vigtige informationer om dit elforbrug nu og her, som kan være nyttig at kende til.

Som billedet ovenfor illustrerer, er den elektroniske elmåler udstyret med et kontrolpanel samt et digitalt display, der viser tal og symboler afhængig af de valgte indstillinger. Du kan frit skifte mellem 10 forskellige visninger, og displayet går automatisk tilbage til visning af dit totale forbrug efter cirka to minutters inaktivitet. For den almene dansker, der ikke er særligt teknisk interesseret, vil de første fem indstilling (tryk) være af relevans, mens de sidste fem er lidt mere ”nørdede”.

Grundlæggende kan du få nyttig information om:

 

 • Hvor mange kWh, du bruger lige nu og her

 

 • Hvor stort dit totale forbrug i kWh er, siden elmåleren blev sat op
 • Hvordan dit forbrug ser ud og udvikler sig over en given periode
 • Hvordan dit forbrug ser ud time for time.

 

 

Yderligere har du mulighed for at aflæse eventuel egenproduktion af el til elnettet. Aflæsning af elmåler ved solceller som energikilde bliver i dag stadig mere og mere aktuelt, da brugen af vedvarende energi til el, varme og vand er en populær løsning blandt de miljøbevidste danskere. Så hvis du producerer el ved hjælp af fx solceller, kan du sideløbende med dit forbrug følge og aflæse din egenproduktion på elmåleren eller online.

Elmåleren har også nogle lysindikatorer, som du bør kende til:

 • Hvis din elmåler lyser rødt, betyder det, at din elmåler af den ene eller anden årsag er blevet afbrudt, hvilket du skal være opmærksom på.
 • Hvis din elmåler blinker rødt, betyder det, at din elmåler er klar til at blive tilsluttet igen, hvilket du i så fald bør gøre med det samme.
 • Hvis din elmåler blinker gult, betyder det, at der er et forbrug. Det vil sige en simpel forsikring af, at du har et elforbrug, som du kan tjekke op på.

Men uanset hvordan man vender og drejer det, er de allerbedste råd, vi kan give dig, at du:

 • Altid skal kontakte dit netselskab eller din elleverandør, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt og hvordan du skal aflæse elmåleren.
 • Lærer din egen elmåler at kende – lige meget om der er tale om en elektronisk elmåler eller en mere manuelt betjent udgave.

På den måde er du sikker på, at du rent faktisk kommer til at betale for dit elforbrug – og ikke mere eller mindre.

En fjernaflæst elmåler fratager dig ikke for al ansvar

Afslutningsvis vil vi lige understrege, at selvom din elmåler er fjernaflæst, så fratager det dig ikke det fulde ansvar for at tjekke op på dit elforbrug af og til. Det er nemlig altid dig som elkunde, der har ansvaret for aflæsning af elmåleren og monitorering af dit forbrugs udvikling. Det betyder altså, at det i sidste ende er dig, der skal være opmærksom på og reagere, hvis det angivne tal på din elregning eller Selvbetjeningen ikke stemmer overens med det tal, du kan aflæse på elmåleren. I dette tilfælde skal du straks formidle det til din elleverandør eller netselskabet, så der kan blive tjekket op på det og blive justeret til. 

Så husk med jævne mellemrum at tjekke din elmåler, så pengene passer i sidste ende.

Det er i øvrigt også vigtigt at påpege, at det altid er netselskabets aflæsning, der anses som det gyldige tal, hvis du selv skulle have registreret et andet tal. Derfor er det endnu mere vigtigt, at du tager kontakt, hvis noget ikke helt stemmer i dine øjne.

Skift af elmåler? Fremtidens elmålere er digitale 

Én ting er i hvert fald sikkert og vist: Fremtidens elmålere er elektroniske og digitalt betjente. Elmålerne bliver stadig mere og mere teknologisk avancerede og digitaliserede, hvilket gør det nemmere for danskerne at være elkunder.

Faktisk er det ved lov blevet bestemt, at alle husstande i Danmark ved udgangen af 2020 skal have fjernaflæste elmålere. Det betyder også, at hvis ikke du allerede foretager aflæsning af en ny elmåler i dit hjem, skal du til at overveje at skifte elmåler.

I den forbindelse anbefales det generelt, at du:

 • Aflæser din gamle elmåler, før den bliver udskiftet. Det vil reducere risikoen for uenighed med elselskabet i forhold til, hvilket tal måleren angav.
 • Følger godt med i dit elforbrug og de regninger, du modtager – løbende.

Med disse anbefalinger i rygsækken vil vi tage afsked for denne gang og ønske dig al held og lykke med dit fremtidige elforbrug. 

Og husk: Der er altid gode penge at spare på dit elforbrug, hvis du går til det med omtanke. Hos nettopower står vi klar til at rådgive og vejlede dig – og vi tilbyder altid vores eksisterende og nye kunder super billig el samt optimal service. Så hvis du kunne være interesseret i at høre mere om os og vores tilbud, er du hjertens velkommen til at kontakte os allerede i dag.

Vi tales ved!

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvordan aflæser jeg min elmåler?

Hvis du har en manuel elmåler, får du tilsendt et aflæsningskort fra dit elselskab, når det er tid til aflæsning. Der findes forskellige elmålere, og displayene ser derfor forskelligt ud, men du vil altid kunne se dit samlede forbrug. Kontakt dit elselskab, hvis du er i tvivl om aflæsningen.

Skal jeg selv aflæse min elmåler?

Du skal sandsynligvis ikke selv aflæse din elmåler, da der i dag er automatiske elmålere i langt de fleste danske hjem. En automatisk elmåler fjernaflæses af dit elselskab. Har du en manuel elmåler – typisk en ældre elmåler – skal du selv aflæse din el. Det sker som regel en gang om året.

Hvad betyder tallene på min elmåler?

Der findes mange forskellige former for elmålere. Typisk vil du kunne se både samlet forbrug, forbruget her og nu samt udvikling i forbrug over en vis periode på din elmåler. Skal du aflæse dit elforbrug, skal du forholde dig til, hvor mange kWh du har brugt.