ABC i energimærkning – hvad betyder de forskellige mærker?

Har du hørt om energimærkning? Eller er du klar over, hvor meget energi der går på dit hus, din lejlighed eller din virksomhed? Rigtig mange danskere har ingen anelse om deres boligs energiforbrug. Og det forstår vi sådan set godt. Det er de færreste, der i en travl hverdag overvejer og tænker på, hvordan energiforbruget ser ud, og hvordan det fordeler sig i boligen.

Ikke desto mindre er det rigtig vigtigt at have styr på, hvis du påtænker at sælge eller købe en bolig. En sådan situation kræver vished om, hvor energieffektivt og -økonomisk boligen er, så købs- og salgsprisen bliver retvisende og fair, i forhold til hvad man får eller sælger. Og det er netop her, at energimærkning kommer ind i billedet som en hjælpende hånd – eller rettere som tydelige guidelines, der giver køberen mulighed for at tilse og sammenligne boligers energimæssige stand, inden investeringen foretages.

Skal du snart købe nyt, kan du her læse vores huskeliste ved flytning.

Er du i tvivl om, hvilket energimærke dit hus har eller bør have? Og vil du gerne have en grundig energimærkningsforklaring – fra A til Z (mere præcist fra A til G)? Ja, så skal du uden tvivl læse med her nedenfor, hvor vi præsenterer dig for det enkelte energimærkes betydning samt Energistyrelsens forskellige energimærker.

Rigtig god læselyst!

Hvad betyder energimærkning? Boligens ”energi-varedeklaration”

Energimærkning er kort fortalt et dokument, der beretter om en given boligs tilstand, hvad angår energiforbrug. Altså populært sagt en slags ”varedeklaration” over boligens energiforbrug, som nemt og hurtigt kan løbes igennem, så potentielle købere kan træffe en velinformeret købsbeslutning.

Det var den korte version. Men så simpelt kan energimærkeforklaringen dog ikke gøres, så lad os uddybe det lidt mere.

Når vi siger ”energimærke” i ental, er det i virkeligheden en forsimpling. Der er nemlig ikke kun tale om én af slagsen, men derimod om adskillige typer energimærker. Huse, lejligheder, virksomheder eller en helt fjerde type ejendom skal have en energimærkning, hvis en køber kræver at få indsigt i ejendommens energiforbrug ved en salgssituation.

Derfor er det afgørende, at du som sælger rent faktisk får udarbejdet en energimærkningsrapport, der kan give mulige købere et indgående indblik i henholdsvis:

 • Hvor energiøkonomisk huset er
 • Hvor meget det vil koste med hensyn til vand-, varme- og elforbrug
 • Hvor meget det vil koste eventuelt at efterisolere eller udføre lignende energibesparende tiltag.

Det vil sige, at et energimærke for et hus har betydning i den forstand, at du med ro i maven kan investere i dit drømmehus uden bekymringer om, at huset efterfølgende kommer til at koste dig mange penge i form af energiudgifter. Altså vel at mærke hvis huset er blevet ”blåstemplet” med et energimærke, der ligger højt på skalaen. Der findes nemlig en lang række energimærker – og hvert energimærkes betydning i forhold til energieffektivitet er angivet med bogstaver fra A til G. Men mere om bogstavsinddelingen lidt senere.

Inden da vil vi lige uddybe vores energimærkeforklaring yderligere og kort se på, hvad du reelt set får ud af energimærkning af hus.

Hvorfor? Fordi energimærke på hus betaler sig, bogstaveligt talt

Hvorfor overhovedet bruge tid og kræfter på energimærkning af huse? Jo, det er der såmænd rigtig gode grunde til.

For det første er der i dag en lov om energimærkning på boligmarkedet, hvilket betyder, at du som nævnt er forpligtet til at kunne dokumentere din boligs energitilstand. Eller omvendt at du med rette kan kræve at se denne dokumentation i forbindelse med boligkøb.

For det andet har et energimærke på hus betydning for din egen privatøkonomi. Det kan nemlig ende med at blive en rigtig god forretning at tænke aktivt i energimærkning af bygninger – både som sælger og køber.

På den ene side ligger der en potentielt stor økonomisk gevinst ved at kunne fremvise et energimærket hus, eller en lejlighed, der ligger højt på skalaen. Dette er nemlig et øjensynligt bevis på, at huset er energiøkonomisk, hvilket øger salgsværdien og -prisen. Faktisk anslås det, at boligen typisk vil stige cirka 100.000 kroner i værdi, for hvert trin det bevæger sig op ad energimærkeskalaen.

På den anden side kan du som køber (eller eksisterende ejer) af et godt energimærket hus også spare betydelige summer penge på dit samlede energiforbrug på sigt. Det skyldes, at jo mere energiøkonomisk din bolig er, desto mere vil du også kunne nedbringe el-, vand- og varmeregningen.

Kort sagt: Et energimærke har betydning for såvel dit energiforbrug som boligens værdi. Og netop derfor betaler det sig bogstaveligt talt at investere i energimærkning. Hus og pengepung bliver med andre ord mere værd. Udover at have energivenlig inventar kan du også vinde meget, hvis du finder et selskab, der tilbyder billig strøm.

Nå, men lad os komme til sagens kerne. For hvilke energimærker findes der? Og hvad betyder det egentlig, hvis rapporten melder om energimærke A, B eller C? Eller endnu være energimærke D, E, F eller G? Læs med nedenfor.

Energimærkets ABC – og selvfølgelig også energimærke D, E, F og G

Du kan faktisk få en hurtig og overskuelig energimærkeforklaring, hvis du blot skriver ”Energistyrelsen energimærkning” på Google. Her vil du blive dirigeret direkte hen til deres officielle side, der forklarer hver energimærknings betydning. Men lad os alligevel lige løbe de forskellige energimærker igennem kort.

Alle mærkerne er rangeret i kronologisk rækkefølge fra A2020 til G. Rækkefølgen for de forskellige energimærker ser således ud:

 1. Energimærke A2020
 2. Energimærke A2015
 3. Energimærke A2010
 4. Energimærke B
 5. Energimærke C
 6. Energimærke D
 7. Energimærke E
 8. Energimærke F
 9. Energimærke G

A-energimærkerne er inddelt efter årstallet for bygningsreglementet, der gælder i den specifikke situation. Derfor angiver A2020-prædikatet også den højeste værdi, imens energimærke G ligger absolut i bunden.

Det betyder altså, at du især skal være opmærksom og forbeholden over for en rapport, der angiver energimærke D, E, F og G afhængigt af konteksten. Og i visse tilfælde også energimærke C. Dette er selvfølgelig dybt individuelt, og det kræver som regel fagkyndige øjne at vurdere den enkelte situation.

Alle former for energimærkning af huse foretages af et certificeret energianmærkningsfirma, så du ender med at få en korrekt og retvisende energiprofil, der stemmer overens med den gældende lov om energimærkning.

 

Energimærkeskalaen fra Energistyrelsens hjemmeside

Energimærkningsgyldighed i 10 år – som udgangspunkt

I den eksisterende lov om energimærkning fremgår det, at energianmærkning af huse er et decideret krav, som køber kan stille i tilfælde af en bolighandel. Siden 2010 har sælgere ikke kunnet sætte deres bolig til salg uden at kunne dokumentere en energimærkning med gyldighed.

Og her taler vi om energimærkning af bygninger i alle afskygninger – herunder:

 • Energimærke – hus
 • Energimærke – lejlighed
 • Energimærke – ejerlejlighed
 • Energimærke – sommerhus
 • Energimærke – erhvervsejendomme.

For slet ikke at tale om etageejendomme, villaer, rækkehuse og alle andre typer ejendomme. Dog er ejendomme under 60 m2 fritaget kravet om energimærkning.

Den aktuelle energimærkningsgyldighed dækker over en periode på ti år. Dog mister energimærket gyldighed, hvis der foretages betydelige ændringer ved boligen, der går ind og rykker markant ved energiforbruget.

Du kan blive klogere på de gældende regler ved at læse den officielle bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Få styr på den specifikke energimærkepris – der er kroner og ører til forskel

Men hvad koster det så? Eller sagt på en anden måde: Hvad er den specifikke energimærkepris? Ja, spørgsmålet er lettere formuleret end besvaret, må man sige. Den pågældende energimærkepris afhænger nemlig af det enkelte tilfælde. Og her spiller bygningens størrelse en afgørende rolle i relationen mellem energimærkning af huse og beregning.

 

Når der skal foretages energimærkning af huse, laves beregningen ud fra en skelnen mellem ”mindre bygninger” og ”større bygninger”. Der foreligger en øvre grænse for, hvad energimærkning af bygninger i mindre størrelsesskala kan koste, mens prissætningen er fri for større bygninger og erhvervsejendomme.

 

Maksimumpriserne gælder for følgende bygninger:

 

 • Stuehuse til landbrugsejendom
 • Fritliggende enfamiliehuse
 • Række-, kæde- og dobbelthuse
 • Mindre etageboliger (herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne)

 

Den endelige energimærkepris aftales mellem energimærkningsfirmaet og kunden. Du kan læse mere om de eksakte prissætninger og honorargrænser her.

Vi håber, at du med denne lille guide til energimærkning er blevet klogere på, hvad energimærkning af huse har af betydning for dig – herunder ikke mindst dit potentielle huskøb, hussalg og din privatøkonomi.

Vi ønsker dig held og lykke med at få det bedst mulige energimærke på dit hus.

 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder forskellige energimærker?

De forskellige energimærker siger noget om, hvor energieffektiv en bygning eller bolig er. Skalaen går fra A til G, hvor A er det bedste, og G er det dårligste. Du bør altid gå efter en bolig med energimærkning A, B eller C.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges en bygning eller bolig flere gange inden for et årti, behøver der altså ikke blive foretaget en ny vurdering. Energimærket mister dog gyldigheden, hvis der foretages større ændringer på bygningen, som har markant indflydelse på energiforbruget.

Hvordan finder jeg boligens energimærke?

Hvis du ikke er bekendt med din boligs energimærke, kan du finde det på boligejer.dk, der er en del af Erhvervsstyrelsen. Du kan her finde alle energimærkerapporter, der er udarbejdet efter 1. september 2006.