Energitilskud – hvad, hvordan og hvorfor?

Har du hørt om begrebet energitilskud? I disse klimadebattider bliver vi danskere konstant bombarderet med det ene ord eller begreb efter det andet, der relaterer sig til energi, miljø, klima osv. Derfor er det heller ikke underligt, hvis du ikke lige umiddelbart har stiftet bekendtskab med begrebet energitilskud.

Mange af disse ord har ofte en relativt negativ klang, da de typisk anvendes til at beskrive den kritiske tilstand, som miljøet efterhånden befinder sig i, med stigende forurening og CO2-udledning. Men sådan forholder det sig ikke med ordet energitilskud. Tværtimod har vi her at gøre med et positivt begreb, der rent faktisk rummer økonomiske fordele og muligheder for dig som forbruger.

Men hvad dækker energitilskud i Danmark så over? Hvad skal det til for? Hvordan ser energitilskud ud i 2019 og fremtiden? Og hvordan kan du søge om energitilskud?

Alle disse spørgsmål og flere til vil vi besvare i dette blogindlæg. Så læn dig godt tilbage, og gør dig klar til bogstaveligt talt at modtage et tilskud god energi fra os til dig.

God læselyst!

Hvad dækker energitilskud over? Motivation til grønt energiforbrug

Energitilskud er et politisk motiveret tiltag, der er en vigtig del af den såkaldte energispareordning, som blev formuleret tilbage i 2009. Tiltaget er overordnet set blevet udviklet med henblik på at gøre en aktiv indsats fra politisk side for at reducere udledningen af CO2 i Danmark – både hos de private forbrugere og inden for erhvervslivet. I 2016 blev energispareordningen ændret og gjort til en integreret del af 2020-aftalen, som mange danskere i daglig tale refererer til i dag, når ordningen diskuteres.

Drivkraften bag denne CO2-reduktion skal findes hos forbrugerne og virksomhederne selv. Det er nemlig dem, der skal motiveres til at handle aktivt og ændre deres energiforbrug og adfærd i dagligdagen. Energitilskuddet er kort fortalt en slags motivationsfaktor, der skal anspore folk til at omlægge deres energiforbrug, så det bliver mere miljørigtigt. Det handler altså om at højne sandsynligheden for, at forbrugere og virksomheder på egen hånd energirenoverer, ved at give dem et økonomisk incitament – det vil sige selve energitilskuddet.

Men lad os se lidt nærmere på, hvad formålet er med energitilskud 2019.

Hvad er formålet med energitilskud? For din privatøkonomis og miljøets skyld

Grundlæggende er formålet med indførelsen af energitilskuddet i Danmark at nedbringe danskernes samlede energiforbrug samt generelt at gøre danskerne mere miljøbevidste. Men bag denne intention ligger som allerede nævnt også en stålsat ambition om at reducere CO2-udledningen markant, når det gælder forbruget.

Netop derfor pålægger energispareordningen de danske energiselskaber at bidrage til denne udvikling, så vi rent faktisk kan nå målet. Denne forpligtelse kommer til udtryk i ordningen Energiselskabernes energispareindsats, der formulerer de danske energiselskabers medansvar i det fælles projekt. Det er således energiselskaberne selv, der håndterer ordningen og ikke mindst indberetter til Energistyrelsen, når forbrugere og virksomheder laver energivenlige tiltag og vælger at søge om energitilskud.

Så overordnet set har energitilskuddet (erhverv såvel som privat) til formål at sikre et bedre verdensmiljø i fremtiden. Dog begrænser formålet sig ikke kun til miljøindsatsen. For som forbruger og virksomhedsejer handler det i høj grad også om, at du belønnes for dit grønne bidrag.

Energiselskaberne køber nemlig den CO2-besparelse, som du igennem dit omlagte forbrug opnår. På den måde kompenseres og krediteres du for din indsats, hvilket skal opretholde den stærke motivation for at handle aktivt for miljøets bedste.

Energitilskud 2019 – hvordan ser fremtidsvisionerne ud?

Men én ting er, hvordan energitilskud i 2019 ser ud. Noget andet er, hvordan fremtidsvisionerne ser ud?

Som vi tidligere nævnte, er ordningen nemlig spundet op om nogle politisk definerede målsætninger – eller rettere forpligtelser – som energiselskaberne skal leve op til. Disse mål står beskrevet i den førnævnte 2020-aftale, der fastslår, at selskaberne skal stræbe efter en overordnet energibesparelse på hele 40 %, når vi når til udgangen af 2020.

Hele projektet er således drevet af en ambitiøs fremtidsplan, der sætter barren højt for den danske klimaindsats. En indsats, der ideelt set skal realisere det endelige mål om, at al energiforsyning i Danmark består af vedvarende energi i 2050. Du kan læse mere herom på hjemmesiden Energitilskud Danmark.

Energitilskud til varmepumper, vinduer, erhverv og meget andet i din hverdag

Men hvordan fungerer dette energitilskud så egentligt? Og hvordan kan du få det? Jo, lad os kigge nærmere på det.

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at der er mange måder, hvorpå du kan modtage energitilskud. Det handler ultimativt om, hvilken type omlægning og energirenovering du foretager. Det kan være:

  • Energitilskud til varmepumper
  • Energitilskud til vinduer
  • Energitilskud til maskiner
  • Skift af radiatorventiler og LED-pærer.
  • Energitilskud til generel boligbyggeri/renovering.

For bare at nævne nogle få. Der er altså tale om tiltag i større og mindre skala, og det gælder både i kategorien for tilskud til erhverv og privat. Alt tæller i regnskabet – helt ned til den mindste ændring i hverdagens energiforbrug. Du kan finde den samlede liste med energitilskudsberettigede tiltag lige her.

Dernæst er det lige så vigtigt at påpege, at selve beløbet, som tilskuddet beregnes efter, vil variere fra tilfælde til tilfælde. Det beløb, som du kan modtage, fastsættes nemlig ud fra det energiselskab, du vælger – og hvor stor energibesparelse dine tiltag svarer til. Det vil sige antallet af kWh.

Sidst, men ikke mindst, er det også vigtigt at understrege, at energiselskabernes betaling altid vil afhænge af både udbud og efterspørgsel. Det betyder selvsagt, at der fra tid til anden vil være forskel på størrelsen af tilskud i takt med markedets udvikling. Generelt set ligger energitilskuddet hos energiselskaberne på cirka 30 øre pr. sparet kWh.

Søg energitilskud – sådan gør du

Når du søger på “søg om energitilskud” eller bare “søg energitilskud” på Google, bliver du mødt af den ene guide efter den anden, der kan hjælpe dig til netop at søge om energitilskud. Og faktisk er det ret simpelt.

Hvis du eksempelvis vil søge om energitilskud til varmepumpe, energitilskud til vinduer og døre eller noget helt tredje, finder du det pågældende netselskab online, som du vil ansøge hos. Derefter er proceduren relativt ligetil:

  • Indsend din ansøgning
  • Afvent godkendelse
  • Kontakt din håndværker/udfør ændringen
  • Indsend dokumentation til energiselskabet
  • Modtag dit tilskud til udbetaling.
I visse tilfælde kan du også ansøge hos et andet selskab, der varetager energibesparelsesaktiviteterne på netselskabets vegne. Vil du have hjælp til at søge om energitilskud, bliver du guidet gennem processen lige her.

På samme måde er energitilskud til erhverv også en mulighed for dig, der driver en virksomhed. Mange energiselskaber tilbyder nemlig at kompensere økonomisk ved energirenoveringer og grøn indretning af erhvervsbyggerier. Og derudover kan både ejer- og andelsboligforeninger også søge energitilskud.

Så uanset om du er privatperson eller erhvervsdrivende kan du altså tjene på at omlægge dit energiforbrug, hvis du ønsker det.

Hos nettopower går vi meget op i at bidrage til den grønne omstilling, og hvis du er interesseret, kan du blive meget klogere på

hvordan her på vores hjemmeside. Du er i øvrigt altid meget velkommen til at kontakte os eller tilmelde dig vores service, hvis du gerne vil modtage billig el – med god samvittighed.

Vi sender dig god energi herfra!

Vil du have mere viden eller tips omkring energi, kan du læse om PSO-afgiften, hvordan du tjekker dit HPFI-relæ, betydningen af energimærkning og meget mere.